Doanh nghiệp tại Xã Tiền Phong, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH VAT MAI ĐÀ

Mã số thuế: 5400526149 - Đại diện pháp luật: Bùi Đặng Châu; Vũ Quang Tuyển
Địa chỉ: Xóm Đoàn Kết, Xã Tiền Phong, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM, THUỶ SẢN, VẬN TẢI VÀ DU LỊCH TIỀN PHONG

Mã số thuế: 5400486224 - Đại diện pháp luật: Quách Công Chính
Địa chỉ: Xóm Oi Nọi, Xã Tiền Phong, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH VCV SÔNG ĐÀ

Mã số thuế: 5400485478 - Đại diện pháp luật: Đặng Thế Chiều
Địa chỉ: Xóm Túp, Xã Tiền Phong, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC TIỀN PHONG A

Mã số thuế: 5400479989 - Đại diện pháp luật: Trương Đức Hiền
Địa chỉ: Xóm Phiếu, Xã Tiền Phong, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS TIỀN PHONG

Mã số thuế: 5400479097 - Đại diện pháp luật: Phạm Mạnh Hùng
Địa chỉ: Xóm Túp, Xã Tiền Phong, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON TIỀN PHONG

Mã số thuế: 5400472486 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Hoài
Địa chỉ: Xóm Điêng, Xã Tiền Phong, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC TIỀN PHONG B

Mã số thuế: 5400471330 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Hải
Địa chỉ: Xóm Điêng, Xã Tiền Phong, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TIỀN PHONG

Mã số thuế: 5400319872 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tiền Phong - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Xã Tiền Phong, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình