Doanh nghiệp tại Xã Suối Nánh, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

TRƯỜNG TH&THCS SUỐI NÁNH

Mã số thuế: 5400486231 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhiên
Địa chỉ: Xã Suối Nánh, Xã Suối Nánh, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ SUỐI NÁNH

Mã số thuế: 5400319840 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Suối Nánh - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Xã Suối Nánh, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình