Doanh nghiệp tại Xã Đồng Nghê, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG NGHÊ

Mã số thuế: 5400482893 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tuyên
Địa chỉ: Xóm Mọc, Xã Đồng Nghê, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG NGHÊ

Mã số thuế: 5400473401 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hồng Dung
Địa chỉ: Xóm Mọc, Xã Đồng Nghê, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM SẢN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400467091 - Đại diện pháp luật: Lý Thị Minh
Địa chỉ: Xóm Nghê, Xã Đồng Nghê, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỒNG NGHÊ

Mã số thuế: 5400459647 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Mọc, Xã Đồng Nghê, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UBND XÃ ĐỒNG NGHÊ HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400319833 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Mọc, xã Đồng Nghê, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình