Doanh nghiệp tại Xã Tân Minh, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT MINH

Mã số thuế: 5400529774 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Lịch
Địa chỉ: Xóm Tát, Xã Tân Minh, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN RỪNG XÓM TÁT

Mã số thuế: 5400525699 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Đâu
Địa chỉ: Xóm Tát, Xã Tân Minh, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN RỪNG DIỀU BỒ

Mã số thuế: 5400525667 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Quý
Địa chỉ: Xóm Diều Bồ, Xã Tân Minh, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH DIỀU BỒ

Mã số thuế: 5400525642 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Quyết
Địa chỉ: Xóm Diều Bồ, Xã Tân Minh, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XÓM MÍT

Mã số thuế: 5400525610 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Quý
Địa chỉ: Xóm Mít, Xã Tân Minh, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XÓM TÁT

Mã số thuế: 5400525593 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Được
Địa chỉ: Xóm Tát, Xã Tân Minh, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GREENDOS VIỆT NAM

Mã số thuế: 5400497762 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thành
Địa chỉ: Xóm Mít, Xã Tân Minh, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON TÂN MINH

Mã số thuế: 5400467912 - Đại diện pháp luật: Nhâm Thị Kim Anh
Địa chỉ: Xóm Tát, Xã Tân Minh, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN MINH B

Mã số thuế: 5400459598 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Diều Bồ, Xã Tân Minh, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PHU CANH

Mã số thuế: 5400363310 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Ênh - xã Tân Minh, Xã Tân Minh, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG PT DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS TÂN MINH

Mã số thuế: 5400361962 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cò Phày, Xã Tân Minh, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UBND XÃ TÂN MINH HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400192055 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Lại
Địa chỉ: Xã Tân minh - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Xã Tân minh, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình