Doanh nghiệp tại Xã Đoàn Kết, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFOODS ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400527248 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thụy Anh
Địa chỉ: Xóm Cang, Xã Đoàn Kết, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 5400481233 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hà
Địa chỉ: Xóm Cang, Xã Đoàn Kết, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 5400480409 - Đại diện pháp luật: Lường Thị Vượng
Địa chỉ: Xóm Cang, Xã Đoàn Kết, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG QUỐC KHÁNH

Mã số thuế: 5400475374 - Đại diện pháp luật: Lý Văn Khánh
Địa chỉ: Xóm Thầm Luông, Xã Đoàn Kết, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 5400459580 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Cang, Xã Đoàn Kết, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 5400459622 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Cang, Xã Đoàn Kết, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UBND XÃ ĐOÀN KẾT HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400192048 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đoàn kết - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Xã Đoàn kết, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình