Doanh nghiệp tại Xã Yên Hòa, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ YÊN HƯNG

Mã số thuế: 5400508372 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Hiến
Địa chỉ: Xóm Quyết Tiến, Xã Yên Hòa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON YÊN HÒA

Mã số thuế: 5400480374 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Năm
Địa chỉ: Xóm Kìa, Xã Yên Hòa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG THCS YÊN HÒA

Mã số thuế: 5400479795 - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Vinh
Địa chỉ: Xóm Kìa, Xã Yên Hòa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG YÊN HÒA

Mã số thuế: 5400475991 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Kìa, Xã Yên Hòa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN HÒA

Mã số thuế: 5400459774 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Kìa, Xã Yên Hòa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN YÊN HƯNG

Mã số thuế: 5400373005 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Quyết Chiến - xã Yên Hoà, Xã Yên Hòa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UBND XÃ YÊN HOÀ HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400192087 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên hoà - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Xã Yên hoà, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình