Doanh nghiệp tại Xã Đồng Chum, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON HOA BAN XÃ ĐỒNG CHUM

Mã số thuế: 5400478897 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Tính
Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Đồng Chum, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỒNG CHUM

Mã số thuế: 5400473419 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Định
Địa chỉ: Xóm Mới 1, Xã Đồng Chum, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG CHUM A

Mã số thuế: 5400459654 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Nà Lốc, Xã Đồng Chum, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UBND XÃ ĐỒNG CHUM HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400319858 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đồng Chum - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Xã Đồng Chum, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình