Doanh nghiệp tại Xã Mường Chiềng, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ĐA NGÀNH NGHỀ XÃ MƯỜNG CHIỀNG

Mã số thuế: 5400503543 - Đại diện pháp luật: Xa Văn Sang
Địa chỉ: Xóm Nà Mười, Xã Mường Chiềng, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XA SANG

Mã số thuế: 5400483576 - Đại diện pháp luật: Xa Văn Sang
Địa chỉ: Xóm Nà Mười, Xã Mường Chiềng, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THẢO ĐỊNH HB

Mã số thuế: 5400471852 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Định
Địa chỉ: Xóm Chum Nưa, Xã Mường Chiềng, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MƯỜNG CHIỀNG

Mã số thuế: 5400460018 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Chiềng Cang, Xã Mường Chiềng, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG CHIỀNG

Mã số thuế: 5400459679 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Nà Mười, Xã Mường Chiềng, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON MƯỜNG CHIỀNG

Mã số thuế: 5400459686 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Chiềng Cang, Xã Mường Chiềng, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UBND XÃ MƯỜNG CHIỀNG HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400192104 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mường chiềng - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Xã Mường chiềng, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình