Doanh nghiệp tại Xã Vầy Nưa, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN VEGACITY HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400532696 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thắng; Đinh Trọng Sơn
Địa chỉ: Xóm Lau Bai, Xã Vầy Nưa, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỈ DƯỠNG HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400528643 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN MINH HẢI
Địa chỉ: Xóm Tham, Xã Vầy Nưa, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 66

Mã số thuế: 5400507146 - Đại diện pháp luật: Ngô Ngọc Thịnh
Địa chỉ: Nhà ông Đinh Mạnh Thiết, xóm Vầy, Xã Vầy Nưa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN SẠCH VẦY NƯA

Mã số thuế: 5400506368 - Đại diện pháp luật: Bàn Văn Tiến
Địa chỉ: Xóm Mó Nẻ, Xã Vầy Nưa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VẦY NƯA

Mã số thuế: 5400503536 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Luân
Địa chỉ: Xóm Tham, Xã Vầy Nưa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHỢ BỜ

Mã số thuế: 5400471676 - Đại diện pháp luật: Bùi Đình Huy
Địa chỉ: Chợ Bờ, Xã Vầy Nưa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON VẦY NƯA

Mã số thuế: 5400460473 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Ang, Xã Vầy Nưa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VẦY NƯA

Mã số thuế: 5400459608 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Dướng, Xã Vầy Nưa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ VẦY NƯA

Mã số thuế: 5400459213 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Dướng, Xã Vầy Nưa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UBND XÃ VẦY NƯA HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400192111 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vầy nưa - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Xã Vầy nưa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình