Doanh nghiệp tại Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400533555 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Sơn
Địa chỉ: Đường ĐT 433, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MẠNH SỰ

Mã số thuế: 5400532551 - Đại diện pháp luật: Phí Đoàn Sự
Địa chỉ: Tiểu khu Công, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO BÌNH ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400532248 - Đại diện pháp luật: Lý Văn Loan
Địa chỉ: Tiểu khu Tày Măng, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH HIẾN NGUYỆT

Mã số thuế: 5400531117 - Đại diện pháp luật: Bùi Khánh Hiến
Địa chỉ: Tổ 1, tiểu khu Bờ, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MẠNH DŨNG TRẦN

Mã số thuế: 5400530402 - Đại diện pháp luật: Trần Duy Trường
Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP INDECO TÂY BẮC

Mã số thuế: 5400530089 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tạo
Địa chỉ: Tiểu khu Thạch Lý, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ RỪNG HƯNG BẮC

Mã số thuế: 5400529615 - Đại diện pháp luật: Dương Thanh Lưu; Lê Hồng Dũng
Địa chỉ: Tiểu khu Bờ, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH TẾ RỪNG ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400529037 - Đại diện pháp luật: Trần Thu Quỳnh
Địa chỉ: Tổ 1, tiểu khu bờ, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DGT ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400526237 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Thêu
Địa chỉ: Tiểu khu Bờ, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH DAWOO ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400525353 - Đại diện pháp luật: Vũ Khắc Thành
Địa chỉ: Tiểu khu Mó La, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH HOÀNG VĨNH HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400524871 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Vĩnh
Địa chỉ: Tiểu khu Mu, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG - KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG ĐẠI NAM Á

Mã số thuế: 5400523885 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Nam
Địa chỉ: Tổ 1, Tiểu khu Bờ, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ANH MINH

Mã số thuế: 5400523187 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Tân
Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH PHƯƠNG NHUNG

Mã số thuế: 5400520958 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Lan Oanh
Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HIẾU KIÊN

Mã số thuế: 5400520813 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN TƯƠNG THANH
Địa chỉ: Tiểu khu Đoàn Kết, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 5400520789 - Đại diện pháp luật: VŨ VĂN DOANH
Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MTV HUY TÂN

Mã số thuế: 5400519695 - Đại diện pháp luật: Vũ Huy Tân
Địa chỉ: Thôn Kim Lý, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ XÂY DỰNG 298

Mã số thuế: 5400515764 - Đại diện pháp luật: Ninh Văn Chính
Địa chỉ: Thôn Mu, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ANH QUÂN HB

Mã số thuế: 5400515355 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Quân
Địa chỉ: Thôn Mu, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DƯỢC LIỆU RTC

Mã số thuế: 5400512315 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Chính
Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN ĐOÀN

Mã số thuế: 5400512033 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Đoàn
Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NHẬT MINH

Mã số thuế: 5400508340 - Đại diện pháp luật: Hoàng Huyền Thương
Địa chỉ: Tiểu Khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400502500 - Đại diện pháp luật: Bùi Như In
Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400502740 - Đại diện pháp luật: Bùi Như In
Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400502701 - Đại diện pháp luật: Bùi Như In
Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400502726 - Đại diện pháp luật: Bùi Như In
Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH TÌNH HUY

Mã số thuế: 5400500140 - Đại diện pháp luật: Trương Đức Huy
Địa chỉ: Tiểu khu Thạch Lý, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHỢ ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400499079 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoàng
Địa chỉ: Thôn Mu, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THANH HÒA

Mã số thuế: 5400498540 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hoàn
Địa chỉ: Thôn Mu, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THẮNG LÝ ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400498371 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn Công, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH HIỀN LƯƠNG

Mã số thuế: 5400497804 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Doanh
Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC QUỐC HƯNG

Mã số thuế: 5400496141 - Đại diện pháp luật: Bùi Quang Thế
Địa chỉ: Tổ 3, Tiểu khu Đoàn Kết, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG

Mã số thuế: 5400487838 - Đại diện pháp luật: Đào Minh Hoan
Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG AN HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400486390 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thái
Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG 587

Mã số thuế: 5400485742 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Chung
Địa chỉ: Thôn Mu, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐẶNG THÀNH DOANH

Mã số thuế: 5400485213 - Đại diện pháp luật: Đặng Thành Doanh
Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT 2

Mã số thuế: 5400483569 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tú
Địa chỉ: Thôn Mu, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI VIỆT HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400483209 - Đại diện pháp luật: Đặng Đình Việt
Địa chỉ: Tiểu khu Bờ, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC MINH LUÂN

Mã số thuế: 5400481970 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cảnh
Địa chỉ: Tiểu khu Bờ, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP MẠNH TIẾN

Mã số thuế: 5400480550 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thăng
Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Thêm, tiểu khu Bờ, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400480568 - Đại diện pháp luật: Kiều Thị Nguyệt
Địa chỉ: Tiểu khu Bờ, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400479890 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Hảo
Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400479530 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Mai
Địa chỉ: Thôn Công, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400479040 - Đại diện pháp luật: Trần Hồng Quân
Địa chỉ: Tiểu khu Bờ, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 5400478128 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Nam
Địa chỉ: Nhà bà Đỗ Thanh Nam, tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400477491 - Đại diện pháp luật: Đinh Anh Tuấn
Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 369

Mã số thuế: 5400476392 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tùng
Địa chỉ: Tiểu khu Thạch Lý, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT NGUYỄN QUANG

Mã số thuế: 5400475550 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Quang
Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Độ, thôn Công, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUẤN SƠN PHÁT

Mã số thuế: 5400473930 - Đại diện pháp luật: Xa Hồng Tuấn
Địa chỉ: Tiểu khu Thạch Lý, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THU LƯƠNG

Mã số thuế: 5400473017 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Lương
Địa chỉ: Tiểu khu Thạch Lý, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình