Doanh nghiệp tại Xã Tân Pheo, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MTV SƠN LÂM ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400515316 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Quang
Địa chỉ: Xóm Phổn, Xã Tân Pheo, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ ĐA NGÀNH NGHỀ TÂN PHEO

Mã số thuế: 5400509922 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Thiết
Địa chỉ: Xóm Phổn, Xã Tân Pheo, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ TÂN PHEO

Mã số thuế: 5400507403 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiếu
Địa chỉ: Xóm Phổn, Xã Tân Pheo, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHEO

Mã số thuế: 5400498269 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hà
Địa chỉ: Xóm Náy, Xã Tân Pheo, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHEO A

Mã số thuế: 5400479900 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hà
Địa chỉ: Xóm Náy, Xã Tân Pheo, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG THCS TÂN PHEO

Mã số thuế: 5400479805 - Đại diện pháp luật: Chu Thị Yến
Địa chỉ: Xóm Phổn, Xã Tân Pheo, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHEO B

Mã số thuế: 5400472743 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hà
Địa chỉ: Xóm Chàm, Xã Tân Pheo, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON TÂN PHEO

Mã số thuế: 5400472334 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Than, Xã Tân Pheo, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG - SẢN XUẤT CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN BÌNH SINH

Mã số thuế: 5400343120 - Đại diện pháp luật: Bàn Văn Bình
Địa chỉ: Xóm Náy - xã Tân Pheo, Xã Tân Pheo, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UBND XÃ TÂN PHEO HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400192062 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân pheo - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Xã Tân pheo, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình