Doanh nghiệp tại Xã Hào Lý, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400511015 - Đại diện pháp luật: Xa Văn Quân
Địa chỉ: Xóm Tân Lý, Xã Hào Lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU SEN VIỆT

Mã số thuế: 5400510572 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Anh
Địa chỉ: Thôn Suối Thương, Xã Hào Lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ HÀO LÝ

Mã số thuế: 5400478872 - Đại diện pháp luật: Xa Thị Thời
Địa chỉ: Xóm Quyết Chiến, Xã Hào Lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HTX DỊCH VỤ NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG HÀO LÝ

Mã số thuế: 5400476931 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Quân
Địa chỉ: Xóm Quyết Chiến, Xã Hào Lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON XÃ HÀO LÝ

Mã số thuế: 5400428688 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Tân Tiến, Xã Hào Lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UNT 2 XÃ HÀO LÝ

Mã số thuế: 5400408018 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hùng
Địa chỉ: Xóm Quyết Chiến, Xã Hào Lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HÀO LÝ

Mã số thuế: 5400322321 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Hào Lý - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, xã Hào Lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ HÀO LÝ

Mã số thuế: 5400319576 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Hào Lý - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, xã Hào Lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UBND XÃ HÀO LÝ HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400192143 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hào lý - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Xã Hào lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình