Doanh nghiệp tại Xã Đồng Ruộng, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNH HỒ HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400480423 - Đại diện pháp luật: Quách Công Mậu
Địa chỉ: Xóm Hồm, Xã Đồng Ruộng, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG RUỘNG

Mã số thuế: 5400479058 - Đại diện pháp luật: Lường Thị Giang
Địa chỉ: Xóm Hạ, Xã Đồng Ruộng, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỒNG RUỘNG

Mã số thuế: 5400478248 - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Vang
Địa chỉ: Xóm Thượng, Xã Đồng Ruộng, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG RUỘNG

Mã số thuế: 5400319865 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đồng Ruộng - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Xã Đồng Ruộng, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình