Doanh nghiệp tại Xã Mường Tuổng, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON MƯỜNG TUỔNG

Mã số thuế: 5400479107 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Lệ Huyền
Địa chỉ: Xóm Tuổng Đồi, Xã Mường Tuổng, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ MƯỜNG TUỔNG

Mã số thuế: 5400459703 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Tuổng Đồi, Xã Mường Tuổng, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG TUỔNG

Mã số thuế: 5400319826 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mường Tuổng - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Xã Mường Tuổng, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình