Doanh nghiệp tại Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 86 HB

Mã số thuế: 5400531332 - Đại diện pháp luật: ĐỖ XUÂN TRƯỜNG
Địa chỉ: Xóm Tràng, Xã Tú Lý, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH HIẾN NGUYỆT

Mã số thuế: 5400531117 - Đại diện pháp luật: Bùi Khánh Hiến
Địa chỉ: Tổ 1, tiểu khu Bờ, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MẠNH DŨNG TRẦN

Mã số thuế: 5400530402 - Đại diện pháp luật: Trần Duy Trường
Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP INDECO TÂY BẮC

Mã số thuế: 5400530089 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tạo
Địa chỉ: Tiểu khu Thạch Lý, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT MINH

Mã số thuế: 5400529774 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Lịch
Địa chỉ: Xóm Tát, Xã Tân Minh, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ RỪNG HƯNG BẮC

Mã số thuế: 5400529615 - Đại diện pháp luật: Dương Thanh Lưu; Lê Hồng Dũng
Địa chỉ: Tiểu khu Bờ, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH TẾ RỪNG ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400529037 - Đại diện pháp luật: Trần Thu Quỳnh
Địa chỉ: Tổ 1, tiểu khu bờ, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUỐC KHÁNH ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400528890 - Đại diện pháp luật: Lý Văn Khánh
Địa chỉ: Xóm Thầm Luông, Xã Trung Thành, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BÌNH MINH HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400528770 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Tuấn
Địa chỉ: Xóm Mơ, Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỈ DƯỠNG HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400528643 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN MINH HẢI
Địa chỉ: Xóm Tham, Xã Vầy Nưa, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFOODS ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400527248 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thụy Anh
Địa chỉ: Xóm Cang, Xã Đoàn Kết, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỈ DƯỠNG KIÊN THÁI SƠN

Mã số thuế: 5400526491 - Đại diện pháp luật: Vũ Anh Tuấn
Địa chỉ: Xóm Mơ, Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH NGƯ HOÀNG

Mã số thuế: 5400526484 - Đại diện pháp luật: Vũ Anh Tuấn
Địa chỉ: Xóm Mơ, Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DGT ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400526237 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Thêu
Địa chỉ: Tiểu khu Bờ, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH VAT MAI ĐÀ

Mã số thuế: 5400526149 - Đại diện pháp luật: Bùi Đặng Châu; Vũ Quang Tuyển
Địa chỉ: Xóm Đoàn Kết, Xã Tiền Phong, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN RỪNG XÓM TÁT

Mã số thuế: 5400525699 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Đâu
Địa chỉ: Xóm Tát, Xã Tân Minh, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN RỪNG DIỀU BỒ

Mã số thuế: 5400525667 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Quý
Địa chỉ: Xóm Diều Bồ, Xã Tân Minh, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH DIỀU BỒ

Mã số thuế: 5400525642 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Quyết
Địa chỉ: Xóm Diều Bồ, Xã Tân Minh, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XÓM MÍT

Mã số thuế: 5400525610 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Quý
Địa chỉ: Xóm Mít, Xã Tân Minh, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XÓM TÁT

Mã số thuế: 5400525593 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Được
Địa chỉ: Xóm Tát, Xã Tân Minh, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH DAWOO ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400525353 - Đại diện pháp luật: Vũ Khắc Thành
Địa chỉ: Tiểu khu Mó La, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH HOÀNG VĨNH HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400524871 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Vĩnh
Địa chỉ: Tiểu khu Mu, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG - KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG ĐẠI NAM Á

Mã số thuế: 5400523885 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Nam
Địa chỉ: Tổ 1, Tiểu khu Bờ, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ANH MINH

Mã số thuế: 5400523187 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Tân
Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH PHƯƠNG NHUNG

Mã số thuế: 5400520958 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Lan Oanh
Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HIẾU KIÊN

Mã số thuế: 5400520813 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN TƯƠNG THANH
Địa chỉ: Tiểu khu Đoàn Kết, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 5400520789 - Đại diện pháp luật: VŨ VĂN DOANH
Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH TRÚC SƠN HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400519906 - Đại diện pháp luật: Phan Minh Châu
Địa chỉ: Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MTV HUY TÂN

Mã số thuế: 5400519695 - Đại diện pháp luật: Vũ Huy Tân
Địa chỉ: Thôn Kim Lý, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH QUANG MINH HB

Mã số thuế: 5400516969 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Hùng
Địa chỉ: Tiểu khu Lâm Lý, Xã Tú Lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PACIFIC HOUSE

Mã số thuế: 5400515725 - Đại diện pháp luật: Đinh Quý Hữu
Địa chỉ: Xóm Ké, Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ XÂY DỰNG 298

Mã số thuế: 5400515764 - Đại diện pháp luật: Ninh Văn Chính
Địa chỉ: Thôn Mu, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ANH QUÂN HB

Mã số thuế: 5400515355 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Quân
Địa chỉ: Thôn Mu, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ ĐA NGÀNH NGHỀ XÃ TU LÝ

Mã số thuế: 5400515274 - Đại diện pháp luật: Lý Văn Vinh
Địa chỉ: xóm Mít, Xã Tú Lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MTV SƠN LÂM ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400515316 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Quang
Địa chỉ: Xóm Phổn, Xã Tân Pheo, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ĐÀ BẮC BACKWOODS

Mã số thuế: 5400514979 - Đại diện pháp luật: Lê Anh Đức
Địa chỉ: Xóm Dưng, Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÚ LÝ

Mã số thuế: 5400514841 - Đại diện pháp luật: Đinh Thanh Xuân
Địa chỉ: Xóm Tràng, Xã Tú Lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NÁNH NGHÊ

Mã số thuế: 5400514785 - Đại diện pháp luật: Đặng Minh Tấn
Địa chỉ: Xóm Nước Mọc, - Xã Nánh Nghê, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI VÀ LIÊN KẾT TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP SẠCH

Mã số thuế: 5400514496 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quyết Tâm
Địa chỉ: xóm rằng, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NAM PHƯƠNG

Mã số thuế: 5400513196 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Nam
Địa chỉ: Trung Thượng, Xã Trung Thành, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DƯỢC LIỆU RTC

Mã số thuế: 5400512315 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Chính
Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐỒNG TÂM HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400512308 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Chi
Địa chỉ: Xóm Tân Lập, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TUẤN

Mã số thuế: 5400512114 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Cúc
Địa chỉ: Xóm Kim Lý, Xã Tu Lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN ĐOÀN

Mã số thuế: 5400512033 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Đoàn
Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400511015 - Đại diện pháp luật: Xa Văn Quân
Địa chỉ: Xóm Tân Lý, Xã Hào Lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU SEN VIỆT

Mã số thuế: 5400510572 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Anh
Địa chỉ: Thôn Suối Thương, Xã Hào Lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ ĐA NGÀNH NGHỀ TÂN PHEO

Mã số thuế: 5400509922 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Thiết
Địa chỉ: Xóm Phổn, Xã Tân Pheo, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ YÊN HƯNG

Mã số thuế: 5400508372 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Hiến
Địa chỉ: Xóm Quyết Tiến, Xã Yên Hòa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NHẬT MINH

Mã số thuế: 5400508340 - Đại diện pháp luật: Hoàng Huyền Thương
Địa chỉ: Tiểu Khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ TÂN PHEO

Mã số thuế: 5400507403 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiếu
Địa chỉ: Xóm Phổn, Xã Tân Pheo, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình