Doanh nghiệp tại Xã Tân Tiến, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ AN TRÀ

Mã số thuế: 5100480895 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ CÚC
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến 2, Xã Tân Tiến, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

HTX THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM SẢN HOÀNG SU PHÌ

Mã số thuế: 5100410369 - Đại diện pháp luật: Triệu Văn Mềnh
Địa chỉ: Tân Tiến II, xã Tân Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢN CHÈ

Mã số thuế: 5100402463 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang