Doanh nghiệp tại Xã Thông Nguyên, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH DVDL VÀ TM PANHOU

Mã số thuế: 5100485565 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lan Phương
Địa chỉ: Thôn Làng Giang, Xã Thông Nguyên, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH CHÈ CỔ THỤ VIỆT NAM

Mã số thuế: 5100480743 - Đại diện pháp luật: LÝ MÙI MƯƠNG
Địa chỉ: Thôn Làng Giang, Xã Thông Nguyên, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

HTX DU LỊCH CỘNG ĐỒNG VÀ DVTH THÔN NẬM HỒNG

Mã số thuế: 5100464808 - Đại diện pháp luật: Triệu Mềnh Kinh
Địa chỉ: Thôn Nậm Hồng, Xã Thông Nguyên, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ LONG NHI

Mã số thuế: 5100449510 - Đại diện pháp luật: Vàng Thị Yêng
Địa chỉ: Thôn Khu Chợ, Xã Thông Nguyên, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THỊNH HIẾU - HG

Mã số thuế: 5100445523 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Thịnh
Địa chỉ: Thôn Khu Chợ, Xã Thông Nguyên, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DU LỊCH TÂY CÔN LĨNH

Mã số thuế: 5100424523 - Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Hoàn
Địa chỉ: Thôn Làng Giang, Xã Thông Nguyên, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

UBND XÃ THÔNG NGUYÊN

Mã số thuế: 5100160856 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Thông Nguyên, Xã Thông Nguyên, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG NGUYÊN

Mã số thuế: 5100275864 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thông Nguyên - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang, xã Thông Nguyên, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ CHẾ BIẾN CHÈ PHÌN HỒ

Mã số thuế: 5100254790 - Đại diện pháp luật: Triệu Quang Hào
Địa chỉ: Xã Thông Nguyên - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang, Xã Thông Nguyên, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang