Doanh nghiệp tại Xã Pờ Ly Ngài, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO DỰA TRÊN PHÁT TRIỂN HÀNG HÓA (CPRP) XÃ PỜ LY NGÀI

Mã số thuế: 5100439618 - Đại diện pháp luật: Lù Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn Chàng Chảy, Xã Pờ Ly Ngài, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

UBND XÃ PỜ LY NGÀI

Mã số thuế: 5100161144 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Pờ Py Ngài, Xã Pờ Ly Ngài, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

TRƯỜNG THCS PỜ LY NGÀI

Mã số thuế: 5100283008 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Pờ Ly Ngài, Xã Pờ Ly Ngài, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang