Doanh nghiệp tại Xã Túng Sán, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT CHẾ BIẾN CHÈ VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP TOẢN PHƯƠNG

Mã số thuế: 5100476271 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Toản
Địa chỉ: Thôn khu Trù Sán, Xã Túng Sán, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

BQL CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO DỰA TRÊN PHÁT TRIỂN HÀNG HÓA (CPRP) TÚNG SÁN

Mã số thuế: 5100431383 - Đại diện pháp luật: Đàm Đức Phương
Địa chỉ: xã Túng Sán, Xã Túng Sán, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON TÚNG SÁN

Mã số thuế: 5100385881 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thoa
Địa chỉ: Thôn 8 - Thượng hạ, Xã Túng Sán, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

UBND XÃ TÚNG SÁN

Mã số thuế: 5100161017 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Túng Sán, Xã Túng Sán, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

TRƯỜNG THCS TÚNG SÁN

Mã số thuế: 5100309841 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Túng Sán - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang, Xã Túng Sán, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ THCS TÚNG SÁN

Mã số thuế: 5100309827 - Đại diện pháp luật: Trương Anh Quý
Địa chỉ: Xã Túng Sán, Xã Túng Sán, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang