Doanh nghiệp tại Xã Chiến Phố, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI NGÀI THẦU XÃ CHIẾN PHỐ

Mã số thuế: 5100461395 - Đại diện pháp luật: Lù Văn Tưởng
Địa chỉ: Thôn Chiến Phố Thượng, Xã Chiến Phố, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP CHIẾN PHỐ

Mã số thuế: 5100441906 - Đại diện pháp luật: Nùng Văn Tức
Địa chỉ: Chiến Phố Thượng, Xã Chiến Phố, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

BQL CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO DỰA TRÊN PHÁT TRIỂN HÀNG HÓA (CPRP) XÃ CHIẾN PHỐ

Mã số thuế: 5100431182 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Đức
Địa chỉ: Chiến phố Thượng, Xã Chiến Phố, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON XÍN CHẢI

Mã số thuế: 5100406235 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: CHiến Phố, Xã Chiến Phố, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

UBND XÃ CHIẾN PHỐ

Mã số thuế: 5100161063 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Chiến Phố, Xã Chiến Phố, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HTX DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ CHIẾN PHỐ

Mã số thuế: 5100304071 - Đại diện pháp luật: Mai Tường Duẩn
Địa chỉ: Xã Chiến Phố - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang, Xã Chiến Phố, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang