Doanh nghiệp tại Xã Bản Phùng, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON BẢN PHÙNG

Mã số thuế: 5100420462 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bản Phùng, Xã Bản Phùng, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS BẢN PHÙNG

Mã số thuế: 5100420487 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bản Phùng, Xã Bản Phùng, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

UBND XÃ BẢN PHÙNG

Mã số thuế: 5100161088 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Bản phùng, Xã Bản Phùng, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang