Doanh nghiệp tại Xã Nậm Tỵ, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ CHẾ BIẾN CHÈ HẠNH QUANG

Mã số thuế: 5100477324 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Quang
Địa chỉ: Thôn Tân Minh, Xã Nậm Tỵ, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ THU MUA VÀ CHẾ BIẾN CHÈ TẤN XÀ PHÌN

Mã số thuế: 5100476546 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Chiến
Địa chỉ: Thôn Tấn Xà Phìn, Xã Nậm Tỵ, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN TẢ QUAN 1 (NHÀ THẦU)

Mã số thuế: 5100471788 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhàn
Địa chỉ: Thôn Tả Hồ Piên, Xã Nậm Tỵ, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

CÔNG TY TNHH CHÈ VIỆT SHAN

Mã số thuế: 5100461557 - Đại diện pháp luật: Lò Hồng Chí
Địa chỉ: Thôn Tả Hồ Piên, Xã Nậm Tỵ, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN TẢ QUAN 1

Mã số thuế: 5100459501 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhàn
Địa chỉ: Thôn Tả Hồ Piên, Xã Nậm Tỵ, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ NẬM TY

Mã số thuế: 5100447802 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Nậm Ty, Xã Nậm Tỵ, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ THU MUA, NUÔI TRỒNG, CHẾ BIẾN CÂY THUỐC NAM XÃ NẬM TY

Mã số thuế: 5100439008 - Đại diện pháp luật: Phàn Giào Chìu
Địa chỉ: Thôn Nậm Ty, Xã Nậm Tỵ, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

BQL GIẢM NGHÈO DỰA TRÊN PHÁT TRIỂN HÀNG HÓA (CPRP) XÃ NẬM TY

Mã số thuế: 5100431390 - Đại diện pháp luật: Phàn Sành Phấu
Địa chỉ: xã Nậm Ty, Xã Nậm Tỵ, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HTX NÔNG NGHIỆP & DỊCH VỤ TỔNG HỢP THƯỢNG LÂM TRANG

Mã số thuế: 5100355968 - Đại diện pháp luật: Trần Việt Trung
Địa chỉ: Km17 thôn ông thượng, Xã Nậm Tỵ, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HTX DVTH CÔNG NÔNG NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG XÃ NẬM TY

Mã số thuế: 5100352533 - Đại diện pháp luật: Phan Tà Khé
Địa chỉ: Km 27 + 500 Thôn nậm ty, Xã Nậm Tỵ, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NẬM TY

Mã số thuế: 5100284160 - Đại diện pháp luật: Trương Minh Sơn
Địa chỉ: Nậm Ty, Xã Nậm Tỵ, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON NẬM TY

Mã số thuế: 5100283294 - Đại diện pháp luật: Trương Thiê Hương
Địa chỉ: Nậm Ty, Xã Nậm Tỵ, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NẬM TY

Mã số thuế: 5100166505 - Đại diện pháp luật: Phàn Tà Khé
Địa chỉ: Km28 - Thôn Nậm ty, xã Nậm ty, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ CÔNG NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ TỔNG HỢP NẬM TY

Mã số thuế: 5100148841 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Nậm ty - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang, xã Nậm ty, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang