Doanh nghiệp tại Xã Bản Máy, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

ĐỒN BIÊN PHÒNG BẢN MÁY 215

Mã số thuế: 5100470992 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Báu
Địa chỉ: Thôn Bản Máy, Xã Bản Máy, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

UBND XÃ BẢN MÁY

Mã số thuế: 5100161070 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Bản Máy, Xã Bản Máy, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ BẢN MÁY

Mã số thuế: 5100282766 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Sơn
Địa chỉ: Bản Máy, Xã Bản Máy, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang