Doanh nghiệp tại Xã Bản Luốc, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT CHẾ BIẾN NÔNG SẢN VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NGỌC THANH

Mã số thuế: 5100476190 - Đại diện pháp luật: Lý Ngọc Thanh
Địa chỉ: Thôn Bản Luốc, Xã Bản Luốc, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THÔN BÌNH AN XÃ BẢN LUỐC

Mã số thuế: 5100452217 - Đại diện pháp luật: Phàn Văn Dương
Địa chỉ: Thôn Bình An, Xã Bản Luốc, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

TRƯỜNG THCS BẢN LUỐC

Mã số thuế: 5100402978 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bản Luốc, Xã Bản Luốc, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang