Doanh nghiệp tại Xã Hồ Thầu, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100480567 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Linh
Địa chỉ: Thôn Chiến Thắng, Xã Hồ Thầu, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN SU PHÌ WELLNESS RETREAT

Mã số thuế: 5100479360 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hảo
Địa chỉ: Thôn Hô Sán, Xã Hồ Thầu, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DU LỊCH SINH THÁI HỒ THẦU

Mã số thuế: 5100477797 - Đại diện pháp luật: Triệu Tà Sếnh
Địa chỉ: Thôn Tân Phong, Xã Hồ Thầu, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ CHĂN NUÔI - THÚ Y HỒ THẦU

Mã số thuế: 5100477155 - Đại diện pháp luật: Phượng Mùi Khé
Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Hồ Thầu, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ CHÈ HỒ THẦU

Mã số thuế: 5100431513 - Đại diện pháp luật: Triệu Tà Pú
Địa chỉ: Thôn Tân Phong, Xã Hồ Thầu, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HTX ƯƠM, GIEO TRỒNG, CHẾ BIẾN KINH DOANH CÂY DƯỢC LIỆU XÃ HỒ THẦU

Mã số thuế: 5100431432 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thảo
Địa chỉ: Thôn Chiến thắng, Xã Hồ Thầu, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO DỰA TRÊN PHÁT TRIỂN HÀNG HÓA (CPRP) XÃ HỒ THẦU

Mã số thuế: 5100430767 - Đại diện pháp luật: Trương Công Định
Địa chỉ: thôn Tân Minh, Xã Hồ Thầu, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HTX CHÈ CHÂU LẦU THÍ XÃ HỒ THẦU

Mã số thuế: 5100375548 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Vinh Quang, Xã Hồ Thầu, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÈ HỒ THẦU

Mã số thuế: 5100312650 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Hiền
Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Hồ Thầu, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON HỒ THẦU

Mã số thuế: 5100283706 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hồ Thầu - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang, Xã Hồ Thầu, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HỒ THẦU

Mã số thuế: 5100282886 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hồ Thầu - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang, Xã Hồ Thầu, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP XÃ HỒ THẦU

Mã số thuế: 5100253606 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Hải
Địa chỉ: Xã Hồ Thầu - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang, Xã Hồ Thầu, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HTX CHẾ BIẾN CHÈ HỒ THẦU

Mã số thuế: 5100178691 - Đại diện pháp luật: Ngô Doán Ký
Địa chỉ: Xã Hồ Thầu - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang, Xã Hồ Thầu, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

UBND XÃ HỒ THẦU

Mã số thuế: 5100160951 - Đại diện pháp luật: Trương Công Điênh
Địa chỉ: UBND Xã Hồ Thầu, Xã Hồ Thầu, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ CNN CHÈ HỒ THẦU HSP

Mã số thuế: 5100139117 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hồ thầu - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang, Xã Hồ thầu, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang