Doanh nghiệp tại Xã Nàng Đôn, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

UBND XÃ NÀNG ĐÔN

Mã số thuế: 5100161137 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Nàng Đôn, Xã Nàng Đôn, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang