Doanh nghiệp tại Xã Thanh An, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH HỒNG PHÚC TH

Mã số thuế: 0801397798 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đặng Hồng
Địa chỉ: Thôn Văn Tảo, Xã Thanh An, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH OMEGA NUTRITION VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801346426 - Đại diện pháp luật: Ngô Đức Huy
Địa chỉ: Thôn Quách An, Xã Thanh An, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH GIỐNG GIA CẦM CHICKEN - DUCK

Mã số thuế: 0801335079 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Hoàn
Địa chỉ: Đội 8, Thôn Văn Tảo, Xã Thanh An, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG THE SUN

Mã số thuế: 0801334491 - Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Cầu
Địa chỉ: Xóm 7,thôn Văn Tảo, Xã Thanh An, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH BÌNH.HD

Mã số thuế: 0801329325 - Đại diện pháp luật: Lý Văn Chức
Địa chỉ: Thôn Văn Tảo, Xã Thanh An, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH MAY MẶC HOA VŨ

Mã số thuế: 0801327039 - Đại diện pháp luật: Li Jun
Địa chỉ: Thôn Văn Tảo, Xã Thanh An, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HD

Mã số thuế: 0801301601 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Hiệp
Địa chỉ: Thôn Tiên Tảo, Xã Thanh An, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THẮNG LỢI.VN

Mã số thuế: 0801255930 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Giáp
Địa chỉ: Thôn Văn Tảo, Xã Thanh An, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH BÁNH ĐẬU XANH RỒNG VÀNG THÁI BẢO

Mã số thuế: 0801217371 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Cận
Địa chỉ: thôn Văn Tảo, Xã Thanh An, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THANH AN

Mã số thuế: 0801207630 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Lâm
Địa chỉ: Thôn Văn Tảo, Xã Thanh An, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MAY AN ĐÔNG

Mã số thuế: 0801183676 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Tuấn
Địa chỉ: Đội 2, thôn Tiên Tảo, Xã Thanh An, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN BÌNH VN

Mã số thuế: 0801182633 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Toàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tảo, Xã Thanh An, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HỒNG QUẢNG

Mã số thuế: 0801146924 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Quảng
Địa chỉ: Thôn Tiên Tảo, Xã Thanh An, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY LIÊN HIỆP

Mã số thuế: 0801139010 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Liên
Địa chỉ: Thôn Quán Dọc, Xã Thanh An, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÝ THẢO HƯƠNG

Mã số thuế: 0801095349 - Đại diện pháp luật: Lý Văn Chức
Địa chỉ: Thôn Văn Tảo, Xã Thanh An, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẰNG NAM

Mã số thuế: 0800919579 - Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Bằng
Địa chỉ: Xóm 1, thôn Tiên Tảo, Xã Thanh An, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THANH AN

Mã số thuế: 0800509903 - Đại diện pháp luật: Xã Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An - Huyện Thanh Hà - Hải Dương, Xã Thanh An, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG THANH HÀ

Mã số thuế: 0800305032 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Bình
Địa chỉ: Thôn Tiên Tảo, Xã Thanh An, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG TAM

Mã số thuế: 0800286742 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Sinh
Địa chỉ: Thôn Văn Tảo, Xã Thanh An, Huyện Thanh Hà, Hải Dương