Doanh nghiệp tại Xã Thanh Sơn, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÙNG DƯƠNG

Mã số thuế: 0801366782 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phan Hoàng Sơn
Địa chỉ: Xóm 10, thôn Tráng Liệt, Xã Thanh Sơn, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MỞ RỘNG

Mã số thuế: 0801328882 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Duyên
Địa chỉ: Xóm 14 thôn Tráng Liệt, Xã Thanh Sơn, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH QUÂN VN

Mã số thuế: 0801287883 - Đại diện pháp luật: Đoàn Hữu Quỳnh
Địa chỉ: Xóm 15, thôn Tráng Liệt, Xã Thanh Sơn, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI ĐẠI CƯỜNG

Mã số thuế: 0801225407 - Đại diện pháp luật: Đoàn Đình Cường
Địa chỉ: Đội 15, thôn Tráng Liệt, Xã Thanh Sơn, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN TM & VT MINH HIẾU

Mã số thuế: 0801146667 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Đăng
Địa chỉ: Thôn Thúy Lâm, Xã Thanh Sơn, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÁY CHẦN HOÀI PHONG

Mã số thuế: 0801032483 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hòa
Địa chỉ: Thôn Thúy Lâm, Xã Thanh Sơn, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU TRÀ HOÀNG HÀ

Mã số thuế: 0800931858 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoan
Địa chỉ: Thôn Thúy Lâm, Xã Thanh Sơn, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH THANH SƠN

Mã số thuế: 0800845528 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Bốn
Địa chỉ: Thôn Thúy Lâm, Xã Thanh Sơn, Huyện Thanh Hà, Hải Dương