Doanh nghiệp tại Xã Thanh Hồng, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH SX LẬP HÀ

Mã số thuế: 0801386274 - Đại diện pháp luật: Lý Văn Quyết
Địa chỉ: Thôn Lập Lễ, Xã Thanh Hồng, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU GIẤY MINH THÀNH

Mã số thuế: 0801384848 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Hải
Địa chỉ: Thôn Nhan Bầu, Xã Thanh Hồng, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV HÙNG ANH

Mã số thuế: 0801366119 - Đại diện pháp luật: Trịnh Quốc Hùng
Địa chỉ: Xóm 3, Thôn Tiên Kiều, Xã Thanh Hồng, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG GIA BẢO - TL

Mã số thuế: 0801335470 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Lâm
Địa chỉ: Thôn Nhan Bầu, Xã Thanh Hồng, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH SƠN HOÀNG TH

Mã số thuế: 0801287548 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Nguyệt
Địa chỉ: Xóm Hồng Bắc, thôn Nhan Bầu, Xã Thanh Hồng, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH PHÚC KHANG HD

Mã số thuế: 0801287530 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Ghì
Địa chỉ: Xóm Hồng Bắc, thôn Nhan Bầu, Xã Thanh Hồng, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ & MÔI TRƯỜNG MINH HOÀNG

Mã số thuế: 0801246580 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Hùng
Địa chỉ: Thôn Nhan bầu, Xã Thanh Hồng, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÔNG ĐẠI HD

Mã số thuế: 0801211355 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Đại
Địa chỉ: Thôn Lập Lễ, Xã Thanh Hồng, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY THANH HỒNG

Mã số thuế: 0801176710 - Đại diện pháp luật: Đinh Trịnh Tú
Địa chỉ: Thôn Nhan Bầu, Xã Thanh Hồng, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THANH HÀ

Mã số thuế: 0800972195 - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Quân
Địa chỉ: Thôn Lập Lệ, Xã Thanh Hồng, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MAY THÀNH PHÚ

Mã số thuế: 0800902617 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Nhuận
Địa chỉ: Thôn Tiên Kiều, Xã Thanh Hồng, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THANH HỒNG

Mã số thuế: 0800718255 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thanh Hồng - Huyện Thanh Hà - Hải Dương, Xã Thanh Hồng, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRỌNG LỢI

Mã số thuế: 0800394339 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Lợi
Địa chỉ: Đội 9, thôn Nhan Bầu, Xã Thanh Hồng, Huyện Thanh Hà, Hải Dương