Doanh nghiệp tại Xã Trường Thành, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI TÂN ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 0801280341 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Doãn Tân
Địa chỉ: Thôn Phù Tinh, Xã Trường Thành, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MAY MẶC TRƯỜNG THÀNH

Mã số thuế: 0801267911 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy
Địa chỉ: Thôn Phù Tinh, Xã Trường Thành, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI NGỌC DUNG

Mã số thuế: 0801086961 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh
Địa chỉ: Thôn Phù Tỉnh, Xã Trường Thành, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỐP PHÚC CƯỜNG

Mã số thuế: 0800818193 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mười
Địa chỉ: Thôn Phù Tinh, Xã Trường Thành, Huyện Thanh Hà, Hải Dương