Doanh nghiệp tại Xã An Lương, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH XD VÀ TM TRUNG VIỆT

Mã số thuế: 0801289672 - Đại diện pháp luật: Phạm Đăng Quân
Địa chỉ: Thôn Hoàng Lại, Xã An Lương, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH WJ - VINA

Mã số thuế: 0801247457 - Đại diện pháp luật: Lê Sỹ Tùng
Địa chỉ: Thôn Hoàng Lại, Xã An Lương, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG LINH HD

Mã số thuế: 0801222082 - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Phong
Địa chỉ: Đội 9, thôn Hoàng Lại, Xã An Lương, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ AN LƯƠNG

Mã số thuế: 0800510017 - Đại diện pháp luật: Thôn An Lai- Xã An Lương
Địa chỉ: Thôn An Lai, xã An Lương, Huyện Thanh Hà, Hải Dương