Doanh nghiệp tại Xã Thanh Cường, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH MINH ANH TRÍ HD

Mã số thuế: 0801378114 - Đại diện pháp luật: Lê Quý Tuyên
Địa chỉ: Thôn Thành Thịnh, Xã Thanh Cường, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV AK

Mã số thuế: 0801374198 - Đại diện pháp luật: Lê Sỹ Khang
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Xá, Xã Thanh Cường, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI, THƯƠNG MẠI THẢO HIỀN

Mã số thuế: 0801337573 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hậu
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Xá, Xã Thanh Cường, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ CHƠI GIA HUY

Mã số thuế: 0801332078 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thảo
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Ninh, Xã Thanh Cường, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THUẬN PHÁT HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0801278663 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Lợi
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Linh, Xã Thanh Cường, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG VINH TH

Mã số thuế: 0801256123 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Vinh
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Ninh, Xã Thanh Cường, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THANH HÒA

Mã số thuế: 0801103173 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Thành Thịnh, Xã Thanh Cường, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DECOR 247

Mã số thuế: 0801080014 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Trường
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Ninh, Xã Thanh Cường, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

HỢP TÁC XÃ ĐIỆN LỰC XÃ THANH CƯỜNG

Mã số thuế: 0800721378 - Đại diện pháp luật: Lê Sỹ Tập
Địa chỉ: Xã Thanh Cường - Huyện Thanh Hà - Hải Dương, Xã Thanh Cường, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÀ ĐÔNG

Mã số thuế: 0800718336 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thanh Cường - Huyện Thanh Hà - Hải Dương, Xã Thanh Cường, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG

Mã số thuế: 0800339680 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Minh
Địa chỉ: Xóm Cường Nghĩa, thôn Vĩnh Linh, Xã Thanh Cường, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN THANH CƯỜNG

Mã số thuế: 0800309291 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Thăng
Địa chỉ: Xã Thanh Cường - Huyện Thanh Hà - Hải Dương, Xã Thanh Cường, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN TRÚC

Mã số thuế: 0800302899 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Trúc
Địa chỉ: Xóm 7, thôn Vĩnh Bình, Xã Thanh Cường, Huyện Thanh Hà, Hải Dương