Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Lập, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ICONS

Mã số thuế: 0801393031 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Đô
Địa chỉ: Thôn Kiên Nhuệ, Xã Vĩnh Lập, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH LALA - LYCHEEE

Mã số thuế: 0801381660 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Nhân
Địa chỉ: Thôn Tú Y, Xã Vĩnh Lập, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HOẠT HÌNH CHENG CHUANG

Mã số thuế: 0801357192 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lương
Địa chỉ: Thôn Thiệu Mỹ, Xã Vĩnh Lập, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG TRÍ DŨNG

Mã số thuế: 0801328628 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Ðô
Địa chỉ: Thôn Kiên, Xã Vĩnh Lập, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

HỢP TÁC XÃ BẢO TỒN VÀ KHAI THÁC RƯƠI, CÁY TỰ NHIÊN, CHẾ BIẾN NÔNG SẢN SẠCH VĨNH LẬP

Mã số thuế: 0801295972 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Quạt
Địa chỉ: Thôn Tú Y, Xã Vĩnh Lập, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG THANH HÀ

Mã số thuế: 0801289986 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Chén
Địa chỉ: Thôn Tú Y, Xã Vĩnh Lập, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH ĐẾ GIÀY THỤY THÀNH

Mã số thuế: 0801286329 - Đại diện pháp luật: Mai Xuân Quý
Địa chỉ: Thôn Tú Y, Xã Vĩnh Lập, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG THUẬN THÀNH

Mã số thuế: 0801259886 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Thuận
Địa chỉ: Thôn Kiên Nhuệ, Xã Vĩnh Lập, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THÀNH LỘC MOBILE

Mã số thuế: 0801217396 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Lộc
Địa chỉ: Thôn Kiên, Xã Vĩnh Lập, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẢI AN

Mã số thuế: 0801216850 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Hiệp
Địa chỉ: Xóm 9, Thôn Tú, Xã Vĩnh Lập, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG ÁNH

Mã số thuế: 0801212422 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Ánh
Địa chỉ: Thôn Thuần Mỹ, Xã Vĩnh Lập, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH VÀ HÀNG HÓA NAM VIỆT

Mã số thuế: 0801188138 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Thông
Địa chỉ: Thôn Thiệu Mỹ, Xã Vĩnh Lập, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI NGỌC PHÚC

Mã số thuế: 0801169262 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Phúc
Địa chỉ: Thôn Kiên Nhuệ, Xã Vĩnh Lập, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI HÙNG HD

Mã số thuế: 0801098149 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Chanh
Địa chỉ: Thôn Thuần Mỹ, Xã Vĩnh Lập, Huyện Thanh Hà, Hải Dương