Doanh nghiệp tại Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG HUY HD

Mã số thuế: 0801392140 - Đại diện pháp luật: Vũ Bá Huy
Địa chỉ: Thôn Cam Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI QUANG VINH

Mã số thuế: 0801390016 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Vinh
Địa chỉ: Đội 13 thôn Vạn Tuế, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐỨC ANH HD

Mã số thuế: 0801385048 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hà
Địa chỉ: Thôn Cam Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SÔNG HƯƠNG

Mã số thuế: 0801379968 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hiền Hậu
Địa chỉ: Đội 10 Ngọc Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ MINH LAN

Mã số thuế: 0801375868 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Lan
Địa chỉ: Thôn Vạn Tuế, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI & VẬN TẢI DŨNG SƠN

Mã số thuế: 0801372507 - Đại diện pháp luật: Vũ Quốc Dũng
Địa chỉ: Đội 5, xóm Quang Trung, thôn Cam Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GLOFA

Mã số thuế: 0801371214 - Đại diện pháp luật: Tăng Bá Cường
Địa chỉ: Thôn Cam Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH DV TRƯỜNG TÍN

Mã số thuế: 0801361777 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Vinh
Địa chỉ: Khu dân cư mới thôn Vạn Tuế, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HẢI MINH

Mã số thuế: 0801350782 - Đại diện pháp luật: Cấn Thị Quỳnh Liên
Địa chỉ: Đội 15 Thôn Vạn Tuế, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ MUA BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VŨ KIỆT

Mã số thuế: 0801339059 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thanh Thảo
Địa chỉ: Đội 2, Thôn Cam Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI MINH LONG

Mã số thuế: 0801336403 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Thông
Địa chỉ: Đội 10, thôn Ngọc Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH VIỆT PHÁT VT

Mã số thuế: 0801334942 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhàn
Địa chỉ: Đội 15, thôn Vạn Tuế, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC QUỐC HÙNG

Mã số thuế: 0801326772 - Đại diện pháp luật: Bùi Quốc Hùng
Địa chỉ: Đội 15, Thôn Vạn Tuế, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KDS

Mã số thuế: 0801320107 - Đại diện pháp luật: Vũ Quang Được
Địa chỉ: Thôn Cam Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI GIANG PHÁT

Mã số thuế: 0801316238 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thúy
Địa chỉ: Ngọc Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH TRUNG DŨNG 68

Mã số thuế: 0801315315 - Đại diện pháp luật: Vũ Bá Hiện
Địa chỉ: Cam Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH TÂN VIỆT HD

Mã số thuế: 0801312057 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Dịu
Địa chỉ: Thôn Ngọc Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỊNH PHÁT HT

Mã số thuế: 0801302838 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Hoành
Địa chỉ: Thôn Cam Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI GÀ THƯƠNG PHẨM XÃ TÂN VIỆT

Mã số thuế: 0801294369 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chuyên
Địa chỉ: Đội 11/Thôn Ngọc Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI DỊCH VỤ HẢI PHONG

Mã số thuế: 0801286368 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trà My
Địa chỉ: Đội 14, thôn Vạn Tuế, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ, XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HUY HOÀNG

Mã số thuế: 0801282275 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Mậu
Địa chỉ: Đội 10A, thôn Ngọc Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HOÀNG QUÂN

Mã số thuế: 0801264741 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liên
Địa chỉ: Thôn Cam Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGUYỄN DƯƠNG

Mã số thuế: 0801260962 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Hinh
Địa chỉ: Xóm 10, thôn Ngọc Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MAY NAM DƯƠNG TH

Mã số thuế: 0801252231 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Hương
Địa chỉ: Thôn Cam Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG VŨ GIA

Mã số thuế: 0801251083 - Đại diện pháp luật: Vũ Quang Được
Địa chỉ: Thôn Cam Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC PHÚC 689

Mã số thuế: 0801241039 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Cường
Địa chỉ: Đội 13, thôn Vạn Tuế, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH NGUYỄN ĐÌNH PHÚ QUÝ

Mã số thuế: 0801221882 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tuấn
Địa chỉ: Thôn Cam Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐT & TM DỊCH VỤ KHÁNH NGỌC

Mã số thuế: 0801219636 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trung
Địa chỉ: Thôn Cam Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNH TUẤN HD

Mã số thuế: 0801214596 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hương
Địa chỉ: Thôn Ngọc Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TÂN VIỆT PHÁT

Mã số thuế: 0801212447 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn Vạn Tuế, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG THANH HD

Mã số thuế: 0801197799 - Đại diện pháp luật: Vũ Bá Trường
Địa chỉ: Thôn Cam Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THÀNH LONG

Mã số thuế: 0801187945 - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Kiên
Địa chỉ: Thôn Cam Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÂN TRƯỜNG 339

Mã số thuế: 0801186349 - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Dũng
Địa chỉ: Thôn Cam Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI MINH DŨNG

Mã số thuế: 0801182721 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Nhâm
Địa chỉ: Thôn Ngọc Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI DUY BẮC

Mã số thuế: 0801175555 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quý Giang
Địa chỉ: Thôn Ngọc Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH VIỆT HÒA HD

Mã số thuế: 0801174495 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chính Hạnh
Địa chỉ: Đội 15, thôn Vạn Tuế, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI TRUNG KIÊN

Mã số thuế: 0801147205 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Biên
Địa chỉ: Thôn Cam Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI LONG GIANG

Mã số thuế: 0801139331 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Giang
Địa chỉ: Thôn Ngọc Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH VŨ VIỆT HOÀNG

Mã số thuế: 0801136309 - Đại diện pháp luật: Vũ Bá Hưng
Địa chỉ: Thôn Cam Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY THỜI TRANG QUYỀN LINH

Mã số thuế: 0801100253 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Quyền
Địa chỉ: Thôn Vạn Tuế, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY THU XOAN

Mã số thuế: 0801096399 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Xoan
Địa chỉ: Thôn Cam Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HIỆP LỰC HD

Mã số thuế: 0801092242 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Hiền
Địa chỉ: Thôn Cam Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ VI KT

Mã số thuế: 0800998316 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hoan
Địa chỉ: Thôn Ngọc Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TÂN VIỆT

Mã số thuế: 0800822707 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thuyết
Địa chỉ: Thôn Vạn Tuế, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG QUANG VINH

Mã số thuế: 0800767238 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hùng
Địa chỉ: Thôn Ngọc Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHƯƠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 0800591633 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trắc Thoãn
Địa chỉ: Thôn Cam Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

Mã số thuế: 0800509068 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Vạn Tuế, xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HÀNG HÓA, HÀNH KHÁCH MẠNH THẮNG

Mã số thuế: 0800345194 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn Ngọc Lộ, xã Tân Việt, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TÂN VIỆT

Mã số thuế: 0800309252 - Đại diện pháp luật: Phạm Huy Huynh
Địa chỉ: Xã Tân Việt - Huyện Thanh Hà - Hải Dương, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH NHẬT THÀNH ÍCH

Mã số thuế: 0800300154 - Đại diện pháp luật: Phạm Lan Anh
Địa chỉ: Đội 1A, thôn Cam Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương