Doanh nghiệp tại Xã Liên Mạc, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HÀ HƯNG

Mã số thuế: 0801397822 - Đại diện pháp luật: Hà Công Hưng
Địa chỉ: Xóm 4, thôn Mạc Động, Xã Liên Mạc, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH LÂM TRƯỜNG PHÁT HD

Mã số thuế: 0801397188 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Lý
Địa chỉ: Xóm 4, thôn Mạc Động, Xã Liên Mạc, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG YẾN NHI 68

Mã số thuế: 0801369695 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm 3, Thôn Văn Mặc, Xã Liên Mạc, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV HÙNG VIỆT

Mã số thuế: 0801360815 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Việt
Địa chỉ: Xóm 9, Thôn Mạc Thủ, Xã Liên Mạc, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH ĐẠI HẬU

Mã số thuế: 0801351063 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Đại
Địa chỉ: Đội 10, Xã Liên Mạc, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LIÊN MẠC

Mã số thuế: 0801324366 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mến
Địa chỉ: Thôn Mạc Thủ, Xã Liên Mạc, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ DV HOÀNG DŨNG

Mã số thuế: 0801292629 - Đại diện pháp luật: Hoàng Tiến Dũng
Địa chỉ: Thôn Văn Mạc, Xã Liên Mạc, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH DILMAS GROUP

Mã số thuế: 0801285526 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Chiền
Địa chỉ: Thôn Mạc Động, Xã Liên Mạc, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH THIÊN LONG HD

Mã số thuế: 0801241328 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Quyền
Địa chỉ: Chợ Sung, Xã Liên Mạc, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THÀNH NAM

Mã số thuế: 0801207408 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hiếu
Địa chỉ: Thôn Văn Mạc, Xã Liên Mạc, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN NGỌC

Mã số thuế: 0107552966 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Chín
Địa chỉ: Xóm 14, Xã Liên Mạc, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN HÀ

Mã số thuế: 0801187381 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Dương
Địa chỉ: Thôn Mạc Thủ, Xã Liên Mạc, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LIÊN MẠC

Mã số thuế: 0800510200 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Liên Mạc - Huyện Thanh Hà - Hải Dương, Xã Liên Mạc, Huyện Thanh Hà, Hải Dương