Doanh nghiệp tại Xã Hợp Đức, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG MTP

Mã số thuế: 0801248108 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lương
Địa chỉ: Thôn Bá Nha, Xã Hợp Đức, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN HỢP THANH

Mã số thuế: 0801243149 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: Thôn Bá Nha, Xã Hợp Đức, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BỐC XẾP VẬN TẢI HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 0801180001 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Đạo
Địa chỉ: Thôn Bá Nha, Xã Hợp Đức, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HỢP ĐỨC

Mã số thuế: 0800579548 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hợp Đức - Huyện Thanh Hà - Hải Dương, Xã Hợp Đức, Huyện Thanh Hà, Hải Dương