Doanh nghiệp tại Xã Thanh Xá, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THANH TH

Mã số thuế: 0801376653 - Đại diện pháp luật: CAO THỊ PHƯƠNG
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thanh Xá, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH MAY ĐỨC DƯƠNG

Mã số thuế: 0801371380 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Phòng
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thanh Xá, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG P&A

Mã số thuế: 0801362876 - Đại diện pháp luật: MẠC VĂN PHƯƠNG
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thanh Xá, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV ĐỖ GIA TRANG

Mã số thuế: 0801333191 - Đại diện pháp luật: Ðỗ Văn Thông
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thanh Xá, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV DƯƠNG BÌNH

Mã số thuế: 0801258642 - Đại diện pháp luật: Quách Đình Dương
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thanh Xá, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV QUYN

Mã số thuế: 0801237794 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Quynh
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thanh Xá, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NGÀNH MAY NGUYỄN TẬP

Mã số thuế: 0801224160 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tập
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thanh Xá, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH TM & DV GIẢI TRÍ HẢI BÌNH

Mã số thuế: 0801216089 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Chi
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thanh Xá, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN MINH PHÁT

Mã số thuế: 0801169255 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Nhung
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thanh Xá, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐỨC ĐỘ

Mã số thuế: 0801139483 - Đại diện pháp luật: Trần Đức
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thanh Xá, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THANH XÁ

Mã số thuế: 0800510289 - Đại diện pháp luật: Thôn 2- Xã Thanh Xá
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thanh Xá, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DUNG HÀ

Mã số thuế: 0800342228 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Hà
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thanh Xá, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN THANH XÁ

Mã số thuế: 0800309245 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Trọng
Địa chỉ: Xã Thanh Xá - Huyện Thanh Hà - Hải Dương, Xã Thanh Xá, Huyện Thanh Hà, Hải Dương