Doanh nghiệp tại Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN VIHOVINA

Mã số thuế: 0202185314 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VIỆT HOÀNG
Địa chỉ: Tại nhà Ông Phạm Hùng Chường, Thôn Trung, Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH HƯNG PHÁT DRAGON

Mã số thuế: 0202174961 - Đại diện pháp luật: Phạm Việt Đức
Địa chỉ: Thôn Bấc (tại nhà Ông Vũ Văn Hiếu), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HƯNG

Mã số thuế: 0202154771 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Tuấn
Địa chỉ: Thôn Bấc (tại nhà ông Nguyễn Quang Tuấn), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ONESHOP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0202153778 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Minh Yến
Địa chỉ: Thôn Sỏ (tại nhà bà Phạm Thị Minh Yến ), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NGỌC MINH CHÂU

Mã số thuế: 0202151273 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hùng
Địa chỉ: Thôn Bấc (tại nhà ông Nguyễn Quang Hùng), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ ĐẠI LÂM VN

Mã số thuế: 0202151178 - Đại diện pháp luật: Phạm Thế Huynh
Địa chỉ: Thôn Đông (nhà ông Phạm Thế Huynh), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUANG MẠNH

Mã số thuế: 0202074808 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Mạnh
Địa chỉ: Thôn Sỏ, (tại nhà ông Nguyễn Quang Mạnh), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO VỆ MINH ANH

Mã số thuế: 0202015545 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: Nhà bà Phạm Thị Thu Hà, Thôn Sỏ, Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ T8

Mã số thuế: 0201964597 - Đại diện pháp luật: Chu Văn Tùng
Địa chỉ: Thôn Sỏ (tại nhà bà Nguyễn Thị Thuận), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MG VINA

Mã số thuế: 0201913419 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hiếu
Địa chỉ: Thửa số 165C, thôn Mức, Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUANG ĐÔNG

Mã số thuế: 0201825811 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Đông
Địa chỉ: Thôn Bấc (tại nhà ông Nguyễn Quang Đông), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MINH HIẾU

Mã số thuế: 0201801659 - Đại diện pháp luật: Bùi Duy Phong
Địa chỉ: Thôn Sỏ (nhà ông Bùi Duy Phong), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ YẾN VY

Mã số thuế: 0201784763 - Đại diện pháp luật: Trần Vinh Hiển
Địa chỉ: Thôn Mức (tại nhà ông Trần Vinh Hiển), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MARANATHA

Mã số thuế: 0201771651 - Đại diện pháp luật: Lương Thế Chiến
Địa chỉ: Thôn Mức (tại nhà ông Lương Thế Chiến), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẦU TƯ HƯNG QUỐC

Mã số thuế: 0201761269 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Trung
Địa chỉ: Thôn Sỏ (tại nhà ông Phạm Văn Trung), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HÂN VƯỢNG PHÁT

Mã số thuế: 0201743083 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Đạo
Địa chỉ: Thôn Trung (tại nhà ông Nguyễn Quang Đạo), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VŨ MINH HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0201732282 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiệu
Địa chỉ: Thôn Mức (nhà ông Nguyễn Văn Hiệu), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TINH DẦU NAM BẰNG

Mã số thuế: 0201724404 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Bằng
Địa chỉ: Thôn Nam (tại nhà ông Phạm Văn Bằng), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ ĐỨC THIỆN

Mã số thuế: 0201702369 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thúy
Địa chỉ: Thôn Trung (tại nhà bà Vũ Thị Thúy), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIM KHÍ XÂY DỰNG TUẤN PHÁT

Mã số thuế: 0201604837 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tuấn
Địa chỉ: Thôn Nam (tại nhà ông Nguyễn Hữu Tuấn), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG NGHIỆP

Mã số thuế: 0201567529 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Nghiệp
Địa chỉ: Thôn Đông (nhà bà Nguyễn Thị Kim Chuyên), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÀNH HIỆP

Mã số thuế: 0201402076 - Đại diện pháp luật: Chu Thành Hiệp
Địa chỉ: Thôn Sỏ 2 (tại nhà ông Chu Thành Hiệp), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG PHA LÊ XANH

Mã số thuế: 0201349601 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Oanh
Địa chỉ: Thôn Trung (tại nhà ông Nguyễn Quang Việt), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG KIỀU

Mã số thuế: 0201286415 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Sỏ (tại nhà ông Phạm Văn Hùng), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRƯỜNG KHÁNH THỊNH

Mã số thuế: 0201178988 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Sỏ (tại nhà ông Trương Văn Hùng), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC ĐẠI

Mã số thuế: 0201106140 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Phúc
Địa chỉ: Thôn Nam (nhà ông Phạm Quang Phúc), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHỤC LỄ

Mã số thuế: 0201062694 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Mịch
Địa chỉ: thôn Trung, Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHỤC LỄ

Mã số thuế: 0201059606 - Đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Hanh
Địa chỉ: thôn Trung, Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

TRƯỜNG THCS PHỤC LỄ

Mã số thuế: 0200949229 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Lĩnh
Địa chỉ: Xã Phục Lễ - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng, Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG

Mã số thuế: 0200918968 - Đại diện pháp luật: Phạm Chiến Thắng
Địa chỉ: Thôn Sỏ (nhà ông Phạm Chiến Thắng), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ VÀ XÂY DỰNG BẢO HUY

Mã số thuế: 0200910006 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Huy
Địa chỉ: Thôn Bấc, Xã Phục lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SỬA CHỮA TÀU BIỂN VINALINES - ĐÔNG ĐÔ

Mã số thuế: 0200906190 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Nghi
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Phục lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG LẶN TUÂN TÌNH

Mã số thuế: 0200894410 - Đại diện pháp luật: Chu Văn Quynh
Địa chỉ: Thôn Mức, Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG GIANG

Mã số thuế: 0200826428 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Hoan
Địa chỉ: Thôn Nam, Xã Phục lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH HỒNG HƯỜNG

Mã số thuế: 0200793123 - Đại diện pháp luật: Tạ Thanh Hồng
Địa chỉ: Xóm Bấc, Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI AN PHÚ

Mã số thuế: 0200762238 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Lê
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỊNH LỘC

Mã số thuế: 0200631154 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Sài
Địa chỉ: Thôn Sỏ, Xã Phục lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VIỆT ĐỨC

Mã số thuế: 0200466302 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Việt
Địa chỉ: Thôn Trung (tại nhà ông Nguyễn Quang Việt), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC DÂN LẬP NAM TRIỆU

Mã số thuế: 0200450327 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Tràng than, Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng