Doanh nghiệp tại Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH THAN THỦY NGUYÊN

Mã số thuế: 0202055795 - Đại diện pháp luật: LÊ TRUNG KIÊN
Địa chỉ: Thôn Đá Bạc (tại nhà ông Trần Văn Nam), Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHOÁNG SẢN BẢO MINH

Mã số thuế: 0201988407 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Bích Nhuần
Địa chỉ: Thôn Đá Bạc (nhà ông Trần Văn Nam), Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUANG MINH

Mã số thuế: 0201954221 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hoa
Địa chỉ: Thôn Núi Ngọc (tại nhà ông Phạm Quang Đạo), Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG MINH HUY

Mã số thuế: 0201913842 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Biển
Địa chỉ: Thôn Hang Lương (tại nhà ông Đào Văn Biển), Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HUY NGỌC

Mã số thuế: 0201896604 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Tú
Địa chỉ: Thôn Hàm Long (tại nhà bà Nguyễn Thị Ngọc Tú), Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THUẬN AN

Mã số thuế: 0201783128 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Oanh
Địa chỉ: Thôn Đá Bạc, Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHẠM QUANG MINH

Mã số thuế: 0201749409 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Quang
Địa chỉ: Thôn Bạch Đằng (nhà ông Phạm Văn Du), Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THÁI LONG

Mã số thuế: 0201733127 - Đại diện pháp luật: Đỗ Bá Dương
Địa chỉ: Thôn Đá Bạc (nhà ông Trần Văn Nam), Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN KINH DOANH THAN HOÀNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 0201392212 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Việt
Địa chỉ: Thôn Bạch Đằng (nhà ông Trần Bá Thịnh), Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THÔNG THUẬN

Mã số thuế: 0201293028 - Đại diện pháp luật: Tiêu Văn Thông
Địa chỉ: Thôn Đá Bạc, Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HOÀ

Mã số thuế: 0201174454 - Đại diện pháp luật: Lo Ching - Chang
Địa chỉ: Xã Lưu Kỳ, Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LƯU KỲ

Mã số thuế: 0201060249 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Lợi
Địa chỉ: thôn Hang Lương, Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ THAN MỎ ĐÁ BẠC

Mã số thuế: 0201039166 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hào
Địa chỉ: Thôn Bạch đằng, Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HOÀ

Mã số thuế: 0201001236 - Đại diện pháp luật: Chien Chun Sheng
Địa chỉ: Thôn Bạch Đằng, Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯU KỲ

Mã số thuế: 0200943121 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Đạt
Địa chỉ: Xã Lưu kỳ - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng, Xã Lưu kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHÚ LÂM

Mã số thuế: 0200767412 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuyết Nhung
Địa chỉ: Xóm Bạch Đằng, Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng