Doanh nghiệp tại Xã Minh Tân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MẠNH ĐỨC

Mã số thuế: 0202129165 - Đại diện pháp luật: Đào Duy Thược
Địa chỉ: Thôn 10 Ao La (Tại nhà bà Nguyễn Thị Bẩy), Xã Minh Tân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH BAYWIN HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0202091916 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Đệ
Địa chỉ: Thôn Lê Lợi 2 (nhà ông Nguyễn Phú Đệ), Xã Minh Tân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HOA LÂM

Mã số thuế: 0202021066 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn 5 (tại nhà ông Mạc Kim Toàn), Xã Minh Tân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG THỊNH VƯỢNG

Mã số thuế: 0201988492 - Đại diện pháp luật: Trương Xuân Đước
Địa chỉ: Xóm 8 (nhà bà Bùi Thị Thực), Xã Minh Tân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÚC LÂM TILES VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201897485 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Thương
Địa chỉ: Thôn 1 (tại nhà bà Bùi Thị Nga), Xã Minh Tân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TÂN PHÁT

Mã số thuế: 0201891363 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Giới
Địa chỉ: Thửa số 68 Thôn Lê Lợi 1, Xã Minh Tân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VŨ PHONG

Mã số thuế: 0201583344 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Chinh
Địa chỉ: Thôn 5 (tại nhà bà Vũ Thị Chinh), Xã Minh Tân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN BÌNH MINH

Mã số thuế: 0201317818 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Chiến
Địa chỉ: Xóm Lò (tại nhà ông Phạm Văn Chiến), Xã Minh Tân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN XÂY DỰNG BẢO TÍN

Mã số thuế: 0201317568 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Bách
Địa chỉ: Xóm Bái (Tại nhà ông Vũ Đình Bách), Xã Minh Tân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ MINH TÂN

Mã số thuế: 0201316878 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Vân
Địa chỉ: Xóm Ba, thôn Hồng Thạch, Xã Minh Tân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & VẬN TẢI ĐÌNH BẢO

Mã số thuế: 0201276311 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Dương
Địa chỉ: Xóm 6 Hàn Bái (nhà ông Vũ Đình Dương), Xã Minh Tân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN VÀ SẢN XUẤT VÔI MINH TÂN

Mã số thuế: 0201247286 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Biển
Địa chỉ: Xóm Mây (nhà ông Vũ Văn Biển), Xã Minh Tân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH CHIẾN HUY

Mã số thuế: 0201201108 - Đại diện pháp luật: Đinh Đức Huy
Địa chỉ: Thôn Trần Phú (nhà bà Vũ Thị Minh), Xã Minh Tân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG DƯỠNG ĐỘNG

Mã số thuế: 0201197839 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Long
Địa chỉ: Xóm Lò (nhà bà Vũ Thị Đích), Xã Minh Tân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH TÂN

Mã số thuế: 0201142212 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Pha
Địa chỉ: Xã Minh Tân - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng, Xã Minh Tân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MINH TÂN

Mã số thuế: 0201062380 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Kiên
Địa chỉ: , Xã Minh Tân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MINH TÂN

Mã số thuế: 0201059846 - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Dũng
Địa chỉ: thôn Hồng Thạch, Xã Minh Tân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH - DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP MINH TÂN

Mã số thuế: 0200961321 - Đại diện pháp luật: Đinh Đức Minh
Địa chỉ: Xã Minh tân - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng, Xã Minh tân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÙNG PHÁT

Mã số thuế: 0200774868 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hùng
Địa chỉ: Xóm Lê lợi, Xã Minh tân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG ĐẠI HẢI

Mã số thuế: 0200733283 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Cần
Địa chỉ: Xóm bến, Xã Minh Tân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HOÀNG NGUYÊN

Mã số thuế: 0200634130 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kết
Địa chỉ: Thôn Cống Lớn, Xã Minh Tân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOA ĐỨC

Mã số thuế: 0200436795 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Đức
Địa chỉ: Xóm bến, Xã Minh Tân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng