Doanh nghiệp tại Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SHOP-VAC VIETNAM

Mã số thuế: 0202183074 - Đại diện pháp luật: Pak Chor Wah
Địa chỉ: Một phần nhà xưởng 1 & Kho 1, thuê của Công ty TNHH Greatstar Industrial Việt Nam, lô CN8, Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH HUADA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0202180524 - Đại diện pháp luật: PARK CHOR WAH
Địa chỉ: Tầng 1 nhà xưởng 2, thuê của Công ty TNHH Greatstar Industrial Việt Nam), lô CN8, Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SỬA CHỮA TÀU THỦY LONG KIÊN

Mã số thuế: 0202155969 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Long
Địa chỉ: Thôn 4 (tại nhà ông Nguyễn Văn Long), Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẶNG NAM

Mã số thuế: 0202127714 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Phương
Địa chỉ: Xóm 4 (tại nhà bà Đặng Thị Phương), Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC HƯNG

Mã số thuế: 0202123974 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Toản
Địa chỉ: Thôn 3 (tại nhà ông Hoàng Văn Toản), Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ BÁN LẺ ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0202110830 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Nhà riêng bà Nguyễn Thị Dinh, thôn 6, Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NGỌC CHI

Mã số thuế: 0202105975 - Đại diện pháp luật: Vũ Minh Hiếu
Địa chỉ: Thôn 7 (nhà ông Vũ Minh Hiếu), Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH LOGISTICS HOÀNG SƠN

Mã số thuế: 0202099390 - Đại diện pháp luật: BÙI KHẮC SƠN
Địa chỉ: Thửa đất số 10, Thôn 1, Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH ĐIỆN HÀO KIỆT

Mã số thuế: 0202092959 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Bảo
Địa chỉ: Thôn 2 (tại nhà ông Phạm Văn Sơn), Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH GREATSTAR INDUSTRIAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0202088367 - Đại diện pháp luật: Pak Chor Wah
Địa chỉ: Lô CN8, Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI DENKI HP

Mã số thuế: 0202054304 - Đại diện pháp luật: BÙI THỊ BÍCH NGUYỆT
Địa chỉ: Thửa số 608B, Thôn 3, Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÁP THÉP KISROPE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0202054223 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Cường
Địa chỉ: Thôn 2 (nhà ông Đỗ Đức Cường), Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH GIA CÔNG PHÂN PHỐI VẬT LIỆU MỚI CAO THUẬN XƯƠNG

Mã số thuế: 0202048396 - Đại diện pháp luật: Gao Guan
Địa chỉ: Lô CN1, KCN Nam Cầu Kiền, Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG HC68

Mã số thuế: 0202047018 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn 2 (tại nhà ông Nguyễn Văn Tuấn), Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN 68

Mã số thuế: 0202039419 - Đại diện pháp luật: Trần Thái Hưng
Địa chỉ: Thôn 4 (tại nhà ông Trần Thái Hưng), Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THUẬN HOÀNG

Mã số thuế: 0202025180 - Đại diện pháp luật: Lê Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn 6 (nhà ông Đoàn Văn Sắc), Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH AN BÌNH THÀNH

Mã số thuế: 0202003564 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương
Địa chỉ: Xóm 6 Hoàng Pha (nhà bà Nguyễn Thị Sen), Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ BẢO VỆ TRANG ANH

Mã số thuế: 0201962416 - Đại diện pháp luật: Bùi Quang Văn
Địa chỉ: Thôn 5 (tại nhà ông Bùi Quang Văn), Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH FISHING LOGISTICS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201960553 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn 3 (nhà ông Phạm Văn Hùng), Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HƯNG HÀ

Mã số thuế: 0201909525 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Hưng
Địa chỉ: Thửa số 445, thôn 4, Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI QUANG

Mã số thuế: 0201909028 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Thủy
Địa chỉ: Thửa đất Số 1110 Thôn 5, Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TRÂN

Mã số thuế: 0201826822 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Kim Dung
Địa chỉ: Thôn 4 (tại nhà Vũ Thị Kim Dung), Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÀI LINH

Mã số thuế: 0201818765 - Đại diện pháp luật: Trần Kiều Dương
Địa chỉ: Xóm 2 Lôi Động(nhà ông Trần Kiều Dương), Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH ĐẠT

Mã số thuế: 0201807308 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hưng
Địa chỉ: Thôn 4 (tại nhà ông Vũ Văn Hưng), Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG TRANG NHUNG

Mã số thuế: 0201793077 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Lâm
Địa chỉ: Thôn 7 (tại nhà ông Nguyễn Thành Lâm), Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DUY THẮNG

Mã số thuế: 0201784562 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Thắng
Địa chỉ: Thôn 4 (nhà ông Nguyễn Duy Thắng), Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG VTH

Mã số thuế: 0201774596 - Đại diện pháp luật: Bùi Quang Toại
Địa chỉ: Xóm 3, Thôn Lôi Động (tại nhà ông Bùi Quang Toại), Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KISROPE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201745595 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Cường
Địa chỉ: Thôn 1 (nhà ông Đỗ Đức Cường), Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRUNG HIẾU

Mã số thuế: 0201652407 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: Xóm II Lôi Động (tại nhà bà Nguyễn Thị Hoa), Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH LOGISTICS HÀ LINH

Mã số thuế: 0201567247 - Đại diện pháp luật: Bùi Khắc Sơn
Địa chỉ: Thôn 3 ( Nhà bà Trần Thị Huy ), Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý TẠI HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0201302829 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hà
Địa chỉ: KCN Đông Nam Cầu Kiền, Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NEO ĐẬU & SỬA CHỮA THUỶ HOÀNG SƠN

Mã số thuế: 0201275364 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Thanh
Địa chỉ: Thôn Lôi Động (tại nhà ông Vũ Xuân Thanh), Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM MINH VŨ

Mã số thuế: 0201247374 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Bình
Địa chỉ: Thôn 2 ( nhà ông Trần Văn Bình), Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG ĐỘNG

Mã số thuế: 0201062408 - Đại diện pháp luật: Đào Khương Minh
Địa chỉ: , Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOÀNG ĐỘNG

Mã số thuế: 0201059980 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Toàn
Địa chỉ: , Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

NGUYỄN THỊ NHINH

Mã số thuế: 0201056387 - Đại diện pháp luật: Cty Cp Bh Hàng Không-Cnhp
Địa chỉ: Đội 4 Thôn Lôi động, Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

NGUYỄN THỊ NHUNG

Mã số thuế: 0200932264 - Đại diện pháp luật: Cty Cp Bh Hàng Không-Cnhp
Địa chỉ: Đội 4, Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ VIỆT

Mã số thuế: 0201028206 - Đại diện pháp luật: Vũ Minh Khu
Địa chỉ: Lô CN1, khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền, Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG HUY

Mã số thuế: 0200995578 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn Lôi Động, Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG ĐỘNG

Mã số thuế: 0200943241 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Kim Oanh
Địa chỉ: Xã Hoàng Động - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng, Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN - SÔNG CẤM

Mã số thuế: 0200767645 - Đại diện pháp luật: Joris Van Tienen
Địa chỉ: Thôn Lôi Động, Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÁT TƯỜNG

Mã số thuế: 0200547706 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Nghị
Địa chỉ: Thôn Lôi Động, Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng