Doanh nghiệp tại Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU GNC TRUNG VIỆT

Mã số thuế: 0202178860 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Nội
Địa chỉ: Thôn 2 ( tại nhà bà Đinh Thị Nội), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ KHO VẬN HẢI NAM

Mã số thuế: 0202165501 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Trượng
Địa chỉ: Thôn 2 (tại nhà ông Vũ Văn Trượng), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ VĨNH NGUYÊN

Mã số thuế: 0202156306 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Vĩnh
Địa chỉ: Thôn 7 (tại nhà ông Trần Văn Vĩnh), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 0202124128 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Phương
Địa chỉ: Thôn 2 (Tại nhà Ông Đinh Hữu Cường), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 0202101794 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Yêu
Địa chỉ: Thôn 4 (tại nhà ông Vũ Văn Yêu), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SC NEWSTAR

Mã số thuế: 0202059687 - Đại diện pháp luật: Đinh Như Sưa
Địa chỉ: Thôn 6 (tại nhà ông Vũ Văn Cường), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRẤN HUY

Mã số thuế: 0201977807 - Đại diện pháp luật: Đinh Quốc Quây
Địa chỉ: Thôn 2 (nhà ông Đinh Quốc Quây), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐINH GIA HƯNG

Mã số thuế: 0201976803 - Đại diện pháp luật: Đinh Chính Thái
Địa chỉ: Thôn 3 (tại nhà bà Đồng Thị Đành), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH KIM NHUNG

Mã số thuế: 0201973217 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Nhung
Địa chỉ: Thôn 3 (tại nhà ông Đinh Khắc Sơn), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC GLOBAL CITIZEN

Mã số thuế: 0201908761 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Hồng
Địa chỉ: tại nhà Bà: Đinh Thị Hồng - thôn 3, Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT KHÔI NGUYÊN

Mã số thuế: 0201886187 - Đại diện pháp luật: Đinh Khắc Lượng
Địa chỉ: Thôn 5 (tại nhà ông Đinh Khắc Lượng), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIẾU HẢI

Mã số thuế: 0201874449 - Đại diện pháp luật: Lê Toàn Thắng
Địa chỉ: Thôn 2 (tại nhà ông Lê Toàn Thắng), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ THÀNH CAY

Mã số thuế: 0201818236 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Ngọc Linh
Địa chỉ: Thôn 2 (tại nhà ông Đinh Khắc Thành), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ TRƯỜNG MINH

Mã số thuế: 0201814288 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Trường
Địa chỉ: Thôn 2 (tại nhà ông Đinh Khắc Việt), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN TRƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 0201806939 - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Tuyết Lan
Địa chỉ: Thôn 2 (tại nhà bà Phùng Thị Tuyết Lan), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HƯƠNG SEN

Mã số thuế: 0201803688 - Đại diện pháp luật: Đinh Hữu Nhung
Địa chỉ: Thôn 4 (nhà ông Đinh Hữu Nhung), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH CHẤT ĐỐT XANH THÁI BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0201785492 - Đại diện pháp luật: Đinh Linh Duy
Địa chỉ: Thôn 6 (nhà ông Đinh Linh Duy), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH WAHAZA

Mã số thuế: 0201745309 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Bình
Địa chỉ: Thôn 5 (tại nhà bà Đinh Thị Hảng), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CƠ KHÍ HỒNG PHÁT

Mã số thuế: 0201745323 - Đại diện pháp luật: Đinh Khắc Kiên
Địa chỉ: Thôn 6 (nhà ông Đinh Khắc Kiên), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG SUNNY SOFT

Mã số thuế: 0201718520 - Đại diện pháp luật: Lê Khắc Dũng
Địa chỉ: Thôn 4 (tại nhà ông Lê Khắc Dũng), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HẠ LONG

Mã số thuế: 0201650777 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Huệ
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUỶ SẢN HẢI LONG

Mã số thuế: 0201650216 - Đại diện pháp luật: Lê Khắc Hải
Địa chỉ: Thôn 7 (tại nhà ông Lê Khắc Hải), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG TRÌNH HOA NGHỊ

Mã số thuế: 0201624128 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Loan
Địa chỉ: Thôn 4 (tại nhà ông Đinh Chính Tuấn), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TUYỀN ANH

Mã số thuế: 0201399867 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Tuyền
Địa chỉ: Thôn 7 (tại nhà ông Đinh Khắc Khảm), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ PHẢ LỄ

Mã số thuế: 0201320391 - Đại diện pháp luật: Đinh Khắc Mong
Địa chỉ: Tại ủy ban nhân dân xã Phả Lễ, Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỨC ĐẠT

Mã số thuế: 0201297343 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Liên
Địa chỉ: Thôn 2 (nhà bà Đinh Thị Liên), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHẢ LỄ

Mã số thuế: 0201062888 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Thê
Địa chỉ: , Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẢ LỄ

Mã số thuế: 0201062302 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Nga
Địa chỉ: thôn 5, Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHẢ LỄ

Mã số thuế: 0201060182 - Đại diện pháp luật: Lê Khắc Dũng
Địa chỉ: thôn 2, Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM SƠN

Mã số thuế: 0200732057 - Đại diện pháp luật: Lê Khắc Hậu
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Phả lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng