Doanh nghiệp tại Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MCT HẢI VÂN

Mã số thuế: 0202185089 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Sơn
Địa chỉ: Đường 203, thôn Hầu (nhà ông Nguyễn Xuân Sơn), Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH Ô TÔ XE MÁY ĐỨC PHÁT

Mã số thuế: 0202184039 - Đại diện pháp luật: Đàm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: Thôn Hầu (tại nhà Bà Đàm Thị Kim Oanh), Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE HÙNG HẬU

Mã số thuế: 0202165004 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Hậu
Địa chỉ: Thôn Sú 1 (nhà ông Bùi Văn Hậu), Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC NETVIET

Mã số thuế: 0202127263 - Đại diện pháp luật: Đàm Trung Kiên
Địa chỉ: Thôn Hầu (tại nhà bà Nguyễn Thị Hoà), Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TỔNG HỢP CƠ KHÍ THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 0202110622 - Đại diện pháp luật: Đàm Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Hầu (tại nhà ông Đàm Văn Thắng), Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TUẤN KIỆT

Mã số thuế: 0202100247 - Đại diện pháp luật: Nguyên Trịnh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Hầu ( tại nhà ông Nguyễn Trịnh Tuấn ), Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH BẢO PHÁT NAM

Mã số thuế: 0202052561 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phong
Địa chỉ: Thôn Hầu (tại nhà ông Nguyễn Văn Thắng), Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ BẢO PHÁT

Mã số thuế: 0202022976 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tùng
Địa chỉ: Xóm Hầu (tại nhà ông Nguyễn Văn Hải), Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VŨ HƯNG VINA

Mã số thuế: 0202020859 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh
Địa chỉ: Thôn Sú 1 (nhà bà Nguyễn Thị Minh), Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH LÂM HOÀNG YẾN

Mã số thuế: 0202014848 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hải Yến
Địa chỉ: Thôn Đông (nhà bà Đỗ Thị Viển), Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KINH DOANH PHÁT TRIỂN AN THỊNH

Mã số thuế: 0201991216 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy Liễu
Địa chỉ: Thôn Đông (tại nhà ông Phạm Đình Khoát), Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT CNA

Mã số thuế: 0201975648 - Đại diện pháp luật: Ngô Hải Cương
Địa chỉ: Thửa số 220, thôn Xú Hai, Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ NÔNG NGHIỆP BÌNH MINH

Mã số thuế: 0201967686 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Sú 01 (tại nhà ông Nguyễn Văn Bình), Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHẬT

Mã số thuế: 0201943364 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Đông (tại nhà bà Nguyễn Thị Nhung), Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HOA HƯỚNG DƯƠNG

Mã số thuế: 0201934384 - Đại diện pháp luật: Đồng Hải Hoa
Địa chỉ: Thôn Đông (tại nhà ông Phạm Đình Hùng), Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TUẤN KHÁNH

Mã số thuế: 0201867441 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Bích Liên
Địa chỉ: Thôn Hầu (tại nhà ông Ngô Văn Hữu), Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI ĐINH PHƯƠNG

Mã số thuế: 0201864419 - Đại diện pháp luật: Đinh Lê Phương
Địa chỉ: Thôn Đông (tại nhà ông Phạm Đình Khoát), Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG MINH THẢO

Mã số thuế: 0201863380 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Thành
Địa chỉ: Thôn Sú 2 (tại nhà ông Đồng Xuân Thọ), Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ XÂY DỰNG VÂN NAM

Mã số thuế: 0201830071 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Huy
Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Quang Huy, Đội 4, thôn Hầu, Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH THƯƠNG MẠI NGỌC ANH

Mã số thuế: 0201816581 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thanh Huyền
Địa chỉ: Xóm Chợ, thôn Đền (tại nhà bà Đỗ Thị Thanh Huyền), Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ABM COATING

Mã số thuế: 0201808439 - Đại diện pháp luật: Phan Thành Trung
Địa chỉ: Thôn Sú 1 (tại nhà bà Nguyễn Hoài Thu), Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI LÂM ĐỘNG

Mã số thuế: 0201794899 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bính
Địa chỉ: Thửa số 214A1, Thôn Sú I, Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DŨNG KHÁNH

Mã số thuế: 0201723270 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Dinh
Địa chỉ: Thửa số 162, thôn Hầu, Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GIA HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 0201722982 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Soái
Địa chỉ: Thôn Hầu (nhà bà Cao Thị Hải), Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ASIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201667347 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tâm
Địa chỉ: Thửa 28 Thôn Đông, Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẬN TẢI THẢO NGUYÊN

Mã số thuế: 0201643674 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trịnh Thương
Địa chỉ: Thôn Đền (nhà ông Nguyễn Trịnh Thương), Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI THUỲ LINH

Mã số thuế: 0201559415 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quý
Địa chỉ: Thôn Sú Một (nhà ông Phạm Văn Quý), Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VẬT TƯ BẾN LÂM

Mã số thuế: 0201243796 - Đại diện pháp luật: Phạm Viết Hùng
Địa chỉ: Xóm Bến, Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XÂY DỰNG NHẬT NAM

Mã số thuế: 0201207741 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Quân
Địa chỉ: Thửa đất số 295A, thôn Hầu, Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU ĐÚC BÁCH HỢP

Mã số thuế: 0201158244 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Văn
Địa chỉ: Xóm Hầu (tại nhà ông Đào Văn Văn), Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH MINH PHƯƠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 0201145534 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Địa chỉ: Xóm Hầu (tại nhà ông Nguyễn Văn Biên), Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN LÂM

Mã số thuế: 0201087233 - Đại diện pháp luật: Lã Thị Luyến
Địa chỉ: Đội 3, xóm Hầu, Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÂM ĐỘNG

Mã số thuế: 0201062334 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Hường
Địa chỉ: , Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LÂM ĐỘNG

Mã số thuế: 0201060175 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Dũng
Địa chỉ: , Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH MAI

Mã số thuế: 0200963287 - Đại diện pháp luật: Trần Việt Hùng
Địa chỉ: Thôn Hầu (tại nhà ông Trần Văn Định), Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

TRƯỜNG THCS LÂM ĐỘNG

Mã số thuế: 0200949211 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Mác
Địa chỉ: Xã Lâm Động - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng, Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH HIỆP THẮNG

Mã số thuế: 0200898214 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Thắng
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀNG LÂM

Mã số thuế: 0200786775 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Hùng
Địa chỉ: Thôn Đền, Xã Lâm động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ LÂM ĐỘNG

Mã số thuế: 0200729304 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Hùng
Địa chỉ: Thôn Đền, Xã Lâm động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng