Doanh nghiệp tại Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG HỒNG HƯNG

Mã số thuế: 0202177666 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hùng
Địa chỉ: Thôn 4 (Tại nhà ông Nguyễn Đức Hùng), Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐẠI TÍN PHÁT 888

Mã số thuế: 0202176359 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Kiên
Địa chỉ: Thôn 4 (tại nhà ông Vũ Văn Kiên), Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH NGÀN DIÊN

Mã số thuế: 0202164924 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thân; Vũ Xuân Diên
Địa chỉ: Thôn 3 ( tại nhà ông Phạm Văn Thân), Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH METRO SHOPPING HOME

Mã số thuế: 0202162116 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Bích
Địa chỉ: Thôn 2 (nhà ông Phạm Văn Quỳnh), Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KINH SƠN

Mã số thuế: 0202157500 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Bản
Địa chỉ: Thôn 5 (nhà ông Trương Văn Bản), Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LONG PHÁT

Mã số thuế: 0202155197 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Linh
Địa chỉ: Thôn 7 (nhà ông Phạm Văn Linh), Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG PHONG

Mã số thuế: 0202060097 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dương
Địa chỉ: Thôn 5 (tại nhà ông Nguyễn Văn Dương), Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CẨM LINH

Mã số thuế: 0202014541 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dương
Địa chỉ: Thôn 5 (tại nhà bà Phạm Thị Cẩm), Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ANT

Mã số thuế: 0201986953 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Vương
Địa chỉ: Thôn 12 (tại nhà ông Mạc Văn Chất), Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH TM DV ANH MỸ

Mã số thuế: 0201955793 - Đại diện pháp luật: Phạm Anh Mỹ
Địa chỉ: Thôn 3 (tại nhà ông Phạm Anh Mỹ), Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẢO NGÂN

Mã số thuế: 0201897365 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Tuyên
Địa chỉ: Thôn 11 (tại nhà ông Cao Văn Tuyên), Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐÁ THỐNG NHẤT

Mã số thuế: 0201885948 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Kiên
Địa chỉ: Thôn 8 (nhà bà Vũ Thị Tự), Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÊ TÔNG HỢP THÀNH

Mã số thuế: 0201882538 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thoa
Địa chỉ: Xóm 5 (tại nhà ông Vũ Văn Phúc), Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG CÔNG THÀNH

Mã số thuế: 0201873043 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thạch
Địa chỉ: Thôn 3 (tại nhà ông Nguyễn Văn Tập), Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MÔI GIỚI DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VŨ HOÀNG

Mã số thuế: 0201871127 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn 10 (nhà ông Vũ Văn Thắng), Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI MINH DƯƠNG

Mã số thuế: 0201726761 - Đại diện pháp luật: Phí Văn Nhật
Địa chỉ: Thôn 10 (nhà ông Phí Văn Nhật), Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI NHẬT HƯNG

Mã số thuế: 0201632672 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Lệ
Địa chỉ: Thôn 2 (tại nhà bà Trương Thị Lệ), Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI CAO QUÝ

Mã số thuế: 0201618438 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Đậm
Địa chỉ: Thôn 9 (nhà bà Vũ Thị Đậm), Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THÀNH AN

Mã số thuế: 0201600984 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ: Thôn 7 (tại nhà ông Nguyễn Văn Thanh), Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT QUÂN LONG

Mã số thuế: 0201567127 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Bản
Địa chỉ: Thôn 5 (nhà ông Trương Văn Bản), Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN KIÊN NGỌC

Mã số thuế: 0201561083 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 8 (nhà ông Nguyễn Đức Khoa), Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ AN SƠN

Mã số thuế: 0201062817 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thật
Địa chỉ: , Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SƠN

Mã số thuế: 0201062510 - Đại diện pháp luật: Mạc Thị Quả
Địa chỉ: , Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN SƠN

Mã số thuế: 0201059684 - Đại diện pháp luật: Thân Văn Đáng
Địa chỉ: , Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỨC THỊNH

Mã số thuế: 0201039039 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tăng Ca
Địa chỉ: Xóm 8, Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

TRƯỜNG THCS AN SƠN

Mã số thuế: 0200949405 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thật
Địa chỉ: Xã An Sơn - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng, Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SƠN

Mã số thuế: 0200943160 - Đại diện pháp luật: Mạc Thị Quả
Địa chỉ: Xã An sơn - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng, Xã An sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KIÊN NGỌC

Mã số thuế: 0200872181 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Viện
Địa chỉ: Thôn 8, Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRIỆU PHÚ

Mã số thuế: 0200804167 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Triệu
Địa chỉ: Xóm 6, Xã An sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ANH MỸ

Mã số thuế: 0200792144 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thân
Địa chỉ: Xóm 3, Xã An sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỨC PHÚC

Mã số thuế: 0200698254 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Trường
Địa chỉ: Thôn Trại sơn, Xã An sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI LÂM CƯƠNG

Mã số thuế: 0200669253 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Lâm
Địa chỉ: Thôn Trại Sơn, Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH - DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP AN SƠN

Mã số thuế: 0200572653 - Đại diện pháp luật: Thân Thanh Bình
Địa chỉ: Xã An sơn - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng, Xã An sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng