Doanh nghiệp tại Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH LÂM - ĐỨC TUẤN

Mã số thuế: 0202200234 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tấn
Địa chỉ: Thửa đất số 985, Tổ dân phố Quyết Thắng, Thị Trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ VIJACO

Mã số thuế: 0202189911 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Dũng
Địa chỉ: Số 368 Đường Tân Đức, Thị Trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MAY THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 0202178814 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thuận
Địa chỉ: Số 2 Đường Đập, Thị Trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ANH MINH

Mã số thuế: 0202173904 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
Địa chỉ: Số 91 Tổ Dân Phố Thắng Lợi, Thị Trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THÀNH ĐẠT HP

Mã số thuế: 0202172724 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Chung Trang
Địa chỉ: Số 16 Tổ dân phố Hoàng Long, Thị Trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOÀNG VŨ

Mã số thuế: 0202171544 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Tĩnh
Địa chỉ: Số 18 Khu Đà Nẵng, Thị Trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ MINH ĐỨC

Mã số thuế: 0202161401 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Cường
Địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Long ( tại nhà ông Hoàng Văn Cường), Thị Trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG - TCCO

Mã số thuế: 0202159836 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Số 51B Khu Đà Nẵng, Thị Trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ANH TÚ 888

Mã số thuế: 0202151354 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Huynh
Địa chỉ: Tổ dân phố Chiến Thắng (tại nhà ông Đỗ Đức Huynh), Thị Trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VIỆT CAR

Mã số thuế: 0202150953 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN NĂNG
Địa chỉ: Số 37 Đà Nẵng, Thị Trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH GAS OXY KHÍ CÔNG NGHIỆP HÒA BÌNH

Mã số thuế: 0202147615 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hòa
Địa chỉ: Số nhà 100, Tổ dân phố Quyết Thành, Thị Trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI NAM PHÁT

Mã số thuế: 0202133034 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Hồng Thu
Địa chỉ: Tổ dân phố Quyết Thắng (nhà bà Phạm Thị Thơm), Thị Trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN AK - 19

Mã số thuế: 0202126799 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Huynh
Địa chỉ: Tổ dân phố Bạch Đằng (tại nhà bà Vũ Thị Bút), Thị Trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP MINH ĐỨC

Mã số thuế: 0202125160 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Giáp
Địa chỉ: Tổ dân phố Quyết Tâm (nhà ông Trần Văn Hiền), Thị Trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ VẬN TẢI MINH HOÀNG

Mã số thuế: 0202120596 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Hoàng
Địa chỉ: Số nhà 140, Tổ dân phố Quyết Thành, Thị Trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MINH CHÂU

Mã số thuế: 0202112115 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng
Địa chỉ: Số nhà 9B, Tổ dân phố Quyết Thành, Thị Trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN ANH THƯ

Mã số thuế: 0202109786 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Anh
Địa chỉ: Số 2 Ngách 5 đường 2 khu dân cư Bạch Đằng, Thị Trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KOTA

Mã số thuế: 0202109465 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Sơn
Địa chỉ: Số 260 Bạch Đằng, Thị Trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0202056213 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bình Minh
Địa chỉ: Số 17, Tổ dân phố Thắng Lợi, Thị Trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH ĐỒNG FTA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0202042838 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Phượng
Địa chỉ: Tổ dân phố Quyết Thắng (tại nhà bà Lê Thị Phượng), Thị Trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG PHƯƠNG ANH

Mã số thuế: 0202036143 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Huy
Địa chỉ: Tổ dân phố Quyết Tâm (tại nhà ông Bùi Văn Chính), Thị Trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOÀNG ĐẠI PHÚC

Mã số thuế: 0202025568 - Đại diện pháp luật: Hoàng Anh Tuấn
Địa chỉ: Tổ dân phố Phượng Hoàng (tại nhà ông Hoàng Anh Tuấn), Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 0202014693 - Đại diện pháp luật: Bùi Ngân Thắng
Địa chỉ: Số 6 Khu Quyết Thắng, Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH HỘI MAI

Mã số thuế: 0201994993 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lý
Địa chỉ: Số 120 Đà Nẵng, Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MINH ĐỨC

Mã số thuế: 0201989464 - Đại diện pháp luật: Trương Công Văn
Địa chỉ: Số 140B, tổ dân phố Quyết Thành, Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIÁO DỤC KHỞI THỦY

Mã số thuế: 0201976874 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhâm
Địa chỉ: Nhà số 36, Tổ dân phố Bạch Đằng, Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÌNH HOẠT

Mã số thuế: 0201967943 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Hoạt
Địa chỉ: Tổ dân phố Quyết Tiến (nhà ông Bùi Văn Hoạt), Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KSM KOREA

Mã số thuế: 0201964660 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Huyền Trang
Địa chỉ: (Nhà Bà Vũ Thị Huyền Trang) Tổ dân phố Hoàng Tôn, Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH TMVT HỒNG PHÚC

Mã số thuế: 0201962166 - Đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Hoan
Địa chỉ: Tổ dân phố Đà Nẵng (tại nhà ông Bùi Ngọc Hoan), Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MINH KHANG

Mã số thuế: 0201906475 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trụ
Địa chỉ: Số 68 Khu Quyết Thành, Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NATI

Mã số thuế: 0201905802 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Nam
Địa chỉ: Số 04 Tân Đức, khu Đà Nẵng, Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÓNG TÀU PHÀ RỪNG

Mã số thuế: 0201887494 - Đại diện pháp luật: Vũ Hữu Chiến
Địa chỉ: Thị trấn Minh Đức, Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THỊNH MINH

Mã số thuế: 0201861263 - Đại diện pháp luật: Vũ Hoài Nam
Địa chỉ: Số 88 tổ dân phố Quyết Thành, Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỒNG MINH KIỆT

Mã số thuế: 0201814217 - Đại diện pháp luật: Lê Khắc Luyện
Địa chỉ: Số 2 Tân Đức, Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN THƯƠNG HƯƠNG

Mã số thuế: 0201803046 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Xoan
Địa chỉ: Số 10 đường 2 mặt bằng, tổ dân phố Quyết Thành, Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CẢNH TRANG

Mã số thuế: 0201800415 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Trang
Địa chỉ: Số 05 Tổ dân phố Hoàng Tôn, Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VĂN CƯƠNG

Mã số thuế: 0201792330 - Đại diện pháp luật: Trương Công Văn
Địa chỉ: Số 12 tổ dân phố Hoàng Long, Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ PHÁT LỘC

Mã số thuế: 0201790171 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Điệp
Địa chỉ: Số 51 tổ dân phố Hoàng Long, Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 0201779114 - Đại diện pháp luật: Vũ Bắc
Địa chỉ: Tổ dân phố Thắng Lợi (tại nhà ông Vũ Bắc), Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ GIA CÔNG CƠ KHÍ TÂN PHÚ HƯNG

Mã số thuế: 0201774902 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thơm
Địa chỉ: Tổ dân phố Quyết Thành (nhà ông Lê Văn Thơm), Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH HAMODY

Mã số thuế: 0201773698 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hoa
Địa chỉ: Tổ dân phố Đà Nẵng (tại nhà bà Phạm Thị Hoa), Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI QUANG ANH

Mã số thuế: 0201771718 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Tuấn Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Long( tại nhà ông Phạm Ngọc Tuấn Anh), Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 0201770922 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Thắng
Địa chỉ: Số 8 Lô 4 tổ dân phố Quyết Thành, Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & VẬN TẢI TRẦN ANH

Mã số thuế: 0201770538 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Đông
Địa chỉ: Số 17 khu Quyết Thành, Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ MINH HOÀNG

Mã số thuế: 0201769204 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Thắng
Địa chỉ: Số 50 khu Đà Nẵng, Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MINH THỊNH

Mã số thuế: 0201748067 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Số 88 khu Quyết Thành, Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẮC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201744739 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Dụng
Địa chỉ: Số 46B, Tổ dân phố Quyết Thành, Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI QUYẾT THẮNG

Mã số thuế: 0201735854 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Ba
Địa chỉ: Khu Quyết Thắng (tại nhà ông Phạm Văn Ba), Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG NAM QUYẾT TÂM

Mã số thuế: 0201735526 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Phượng
Địa chỉ: Khu Quyết Tâm (tại nhà ông Bùi Văn Đạo), Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XÂY DỰNG ĐỨC LÂM

Mã số thuế: 0201724789 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Thức
Địa chỉ: Số 8 tổ dân phố Hoàng Long, Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng