Doanh nghiệp tại Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 0202192696 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Thôn 1 (tại nhà bà Đinh Thị Chiên), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH DANH TÍN

Mã số thuế: 0202179335 - Đại diện pháp luật: Chu Văn Long
Địa chỉ: Tại nhà ông Chu Văn Chuyên, Thôn 8, Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN SASAKI

Mã số thuế: 0202177497 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Lâm
Địa chỉ: Nhà ông Đỗ Mạnh Cường, Thôn 8, Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 131

Mã số thuế: 0202155158 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN BÁ ĐẠO
Địa chỉ: Thôn 7(Tại nhà ông Nguyễn Văn Đại), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐẠI AN

Mã số thuế: 0202147238 - Đại diện pháp luật: Trương Hạnh Kiểm
Địa chỉ: Thôn 11 (tại nhà ông Trương Hạnh Kiểm), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XNK XIN DUYEN

Mã số thuế: 0202146837 - Đại diện pháp luật: Chu Thị Duyên
Địa chỉ: Nhà bà Chu Thị Duyên, đội 7, thôn Pháp Cổ, Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THÀNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0202146731 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thiện
Địa chỉ: Thôn 1 (nhà ông Bùi Văn Sú), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH LION THÁI QUYÊN

Mã số thuế: 0202082911 - Đại diện pháp luật: Bùi Minh Thái
Địa chỉ: Thôn Pháp Cổ (nhà ông Hoàng Giáp An), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 0202056044 - Đại diện pháp luật: PHẠM THỊ ÁNH
Địa chỉ: Thôn 7 (tại nhà ông Trương Đức Thắng), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 6

Mã số thuế: 0202056051 - Đại diện pháp luật: TRƯƠNG XUÂN ĐƯỚC
Địa chỉ: Thôn 7 (tại nhà ông Trương Đức Thắng), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH LẠI XUÂN

Mã số thuế: 0202042852 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Cường
Địa chỉ: Thôn 8 (nhà ông Đồng Minh Tuấn), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HỒNG HÀ

Mã số thuế: 0202030871 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Thôn 9 Phi Liệt (tại nhà Ông Đồng Minh Túy), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN PHONG

Mã số thuế: 0201994143 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Hường
Địa chỉ: Thôn 9 (nhà bà Đặng Thị Hường), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẬN TẢI PHÚC AN

Mã số thuế: 0201975775 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn An
Địa chỉ: Thôn Pháp Cổ ( tại nhà ông Nguyễn Văn An), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HẢI TRIỀU

Mã số thuế: 0201965294 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Đón
Địa chỉ: Thôn 11 (tại nhà ông Ngô Văn Đón), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI QUẢNG ĐÔNG

Mã số thuế: 0201952270 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Đông
Địa chỉ: Xóm 6 (tại nhà ông Đỗ Văn Đông), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THÀNH MINH PHÁT

Mã số thuế: 0201913433 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Thành
Địa chỉ: Thôn 10 (nhà ông Nguyễn Viết Thành), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH Ô TÔ VŨ DUY

Mã số thuế: 0201888120 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Duy
Địa chỉ: Đội 8 (tại nhà ông Ngô Văn Đúng), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH THANH TÙNG

Mã số thuế: 0201876340 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Tùng
Địa chỉ: Thôn 6 (tại nhà ông Trần Thanh Tùng), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC SƠN PHÁT

Mã số thuế: 0201861048 - Đại diện pháp luật: Doãn Thị Thùy Chi
Địa chỉ: Thôn 12 (tại nhà bà Doãn Thị Thùy Chi), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI AN HƯỜNG

Mã số thuế: 0201859472 - Đại diện pháp luật: Hoàng Giáp An
Địa chỉ: Xóm 4 (tại nhà ông Hoàng Giáp An), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG HƯNG MINH

Mã số thuế: 0201804917 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Phi Liệt (nhà ông Trương Văn Hùng), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HẢI

Mã số thuế: 0201798558 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Lực
Địa chỉ: Thôn 10 (tại nhà ông Đặng Xuân Dương), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN VŨ VINH

Mã số thuế: 0201744866 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Vinh
Địa chỉ: Thôn 9 Phi Liệt (tại nhà ông Vũ Văn Được), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ ANH THƯ

Mã số thuế: 0201743245 - Đại diện pháp luật: Đồng Thị Thư
Địa chỉ: Xóm 10 (nhà bà Đồng Thị Thư), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MTV HOÀNG LINH

Mã số thuế: 0201738100 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Quý
Địa chỉ: Đội 10, Thôn Phi Liệt (Tại nhà ông Phùng Văn Thiệp), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU TRỌNG TÍN

Mã số thuế: 0201719933 - Đại diện pháp luật: Trương Thế Anh
Địa chỉ: Thôn 10 (tại nhà ông Trương Thế Anh), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỨC NAM TIẾN

Mã số thuế: 0201713579 - Đại diện pháp luật: Đặng Giang Nam
Địa chỉ: Thôn 10 (tại nhà ông Đặng Giang Nam), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI TÂN KHANG

Mã số thuế: 0201646241 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Hoanh
Địa chỉ: Thôn Pháp Cổ (tại nhà bà Bùi Thị Hoanh), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÂN THÀNH QUANG

Mã số thuế: 0201641028 - Đại diện pháp luật: Thân Văn Thành
Địa chỉ: Thôn 4 (tại nhà ông Thân Văn Thành), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT HOA PHƯỢNG

Mã số thuế: 0201639117 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Hoa
Địa chỉ: Thôn 11 (tại nhà bà Đặng Thị Hoa), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUỆ MINH

Mã số thuế: 0201631460 - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Hiệp
Địa chỉ: Thôn Pháp Cổ (nhà ông Trần Tiến Đức), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH HOÀNG VIỆT BẮC

Mã số thuế: 0201626647 - Đại diện pháp luật: Bùi Công Thành
Địa chỉ: Thôn 10 (tại nhà ông Nguyễn Hồng Hoàng), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯƠNG ĐẠI THÀNH

Mã số thuế: 0201598774 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Hậu
Địa chỉ: Thôn 2 (nhà ông Bùi Văn Hậu), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH GANG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201560805 - Đại diện pháp luật: Đinh Tiến Vũ
Địa chỉ: Thôn 1 (nhà ông Đinh Tiến Vũ), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THC HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0201438996 - Đại diện pháp luật: Phạm Sinh Hậu
Địa chỉ: Xóm 8 (tại nhà ông Đỗ Văn Vân), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HIỆP THÀNH

Mã số thuế: 0201343286 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: Xóm 1 (tại nhà ông Nguyễn Hồng Phúc), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ÂN HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0201340687 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Tuệ
Địa chỉ: Thôn 9 (tại nhà ông Vũ Văn Thọ), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÀ QUYÊN

Mã số thuế: 0201315666 - Đại diện pháp luật: Vũ Thanh Hà
Địa chỉ: Xóm 8 (nhà ông Vũ Thanh Hà), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN ĐÁ TIẾN MẠNH

Mã số thuế: 0201314895 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Đại
Địa chỉ: Thôn 4 (nhà ông Ngô Văn Đại), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI SẢN XUẤT QUANG MINH

Mã số thuế: 0201253138 - Đại diện pháp luật: Thân Văn Nhĩ
Địa chỉ: Xóm 7 (nhà ông Thân Văn Dậu), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỨC THẮNG

Mã số thuế: 0201150478 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn An
Địa chỉ: Thôn Pháp Cổ (nhà ông Nguyễn Văn An), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TOÀN

Mã số thuế: 0201147958 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vui
Địa chỉ: Thôn 11 (tại nhà ông Đào Tuấn Hoàn), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI LONG

Mã số thuế: 0201136949 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Long
Địa chỉ: Khu Bến tắm ( nhà ông Trần Văn Long ), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH BÊ TÔNG NHẸ HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0201131443 - Đại diện pháp luật: Phạm Huy Phán
Địa chỉ: Thửa đất số 198, thôn Doãn Lại, Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0201082228 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Nhinh
Địa chỉ: Thôn Doãn Lại, Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LẠI XUÂN

Mã số thuế: 0201062937 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Tĩnh
Địa chỉ: , Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠI XUÂN

Mã số thuế: 0201062750 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Lựa
Địa chỉ: thôn Cổ Pháp, Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LẠI XUÂN

Mã số thuế: 0201059701 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thịnh
Địa chỉ: , Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 0201038204 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Vinh
Địa chỉ: Núi Mát, Thôn Doãn lại, Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng