Doanh nghiệp tại Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT THANH

Mã số thuế: 2803094390 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kiên
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Kiên,Thôn Nguyệt Viên 3, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM DUY KHÁNH

Mã số thuế: 2803089739 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Khánh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Duy Khánh, thôn Phù Quang, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VLXD THANH MAI

Mã số thuế: 2803089802 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Mai
Địa chỉ: Nhà bà Lê Thị Mai, thôn Vĩnh Trị 2, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI MINH THẮNG

Mã số thuế: 2803089841 - Đại diện pháp luật: Lưu Minh Thắng
Địa chỉ: Nhà ông Lưu Minh Thắng, thôn Vĩnh Trị 3, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH HUY CHUỘNG

Mã số thuế: 2803089866 - Đại diện pháp luật: Lê Huy Chuộng
Địa chỉ: Nhà ông Lê Huy Chuộng, thôn Vĩnh Trị 1, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TUẤT TỐ

Mã số thuế: 2803089640 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Tuất
Địa chỉ: Nhà bà Lê Thị Tuất, thôn Phù Quang, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM DUY NGHĨA

Mã số thuế: 2803089721 - Đại diện pháp luật: Lê Duy Nghĩa
Địa chỉ: Nhà ông Lê Duy Nghĩa, thôn Nguyệt Viên 1, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP MINH TƯƠI

Mã số thuế: 2803071795 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tươi
Địa chỉ: Vĩnh Trị 3, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY CAO CƯỜNG

Mã số thuế: 2803071756 - Đại diện pháp luật: Cao Xuân Cường
Địa chỉ: Vĩnh Trị 3, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH TRANG LINH

Mã số thuế: 2803071763 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Linh
Địa chỉ: Nguyệt Viên 2, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN MAI HƯỜNG

Mã số thuế: 2803071749 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hường
Địa chỉ: Nguyệt Viên 1, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM HỒNG PHƯỢNG

Mã số thuế: 2803071731 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phượng
Địa chỉ: Vĩnh Trị 3, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MAY MẶC MINH SƠN

Mã số thuế: 2803071636 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Sơn
Địa chỉ: Nguyệt Viên 3, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN XUÂN BẰNG

Mã số thuế: 2803071643 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Bằng
Địa chỉ: Nguyệt Viên 1, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO PHAN TUẤN

Mã số thuế: 2803071611 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Tuấn
Địa chỉ: Vĩnh Trị 3, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐĂNG THANH

Mã số thuế: 2803071594 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Thanh
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trị 2, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN AN KHANG

Mã số thuế: 2803066724 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Sâm
Địa chỉ: Thôn Nguyệt Viên 1, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NGUYỄN NGỌC HQ

Mã số thuế: 2803045523 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ NGỌC
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trị 3, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP TUẤN VINH

Mã số thuế: 2803045234 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN TUẤN VINH
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trị 1, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THANH THANH HQ

Mã số thuế: 2803045347 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ THANH
Địa chỉ: Thôn Phù Quang, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH LT PHƯƠNG

Mã số thuế: 2803045361 - Đại diện pháp luật: LƯƠNG THỊ PHƯƠNG
Địa chỉ: Thôn Nguyệt Viên 2, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 2803039544 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Hưng
Địa chỉ: Nguyệt Viên 1, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI LỤC

Mã số thuế: 2803029578 - Đại diện pháp luật: Lê Đại Dương
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HỮU HUỆ

Mã số thuế: 2803024192 - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Huệ
Địa chỉ: Nguyệt Viên 2, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT KHẮC LONG

Mã số thuế: 2803024185 - Đại diện pháp luật: Lê Khắc Long
Địa chỉ: Phù Quang, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MAY MẶC XUÂN ĐÔNG

Mã số thuế: 2803023840 - Đại diện pháp luật: Cao Xuân Đông
Địa chỉ: Nguyệt Viên 3, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NVP

Mã số thuế: 2803023985 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phương
Địa chỉ: Nguyệt Viên 3, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THUÝ VÂN

Mã số thuế: 2803023992 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thuý
Địa chỉ: Nguyệt Viên 3, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH NHUNG TUYẾT

Mã số thuế: 2803023953 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhung
Địa chỉ: Vĩnh Trị 3, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐIỆN THOẠI NGỌC HUY

Mã số thuế: 2803023801 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Sỹ Ngọc Huy
Địa chỉ: Vĩnh Trị 3, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN BẰNG LĂNG

Mã số thuế: 2803023960 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bằng
Địa chỉ: Nguyệt Viên 3, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HHT

Mã số thuế: 2803023512 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Huệ
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trị 3, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG QUANG SƠN

Mã số thuế: 2803012278 - Đại diện pháp luật: Tống Thị Quỳnh Hạnh
Địa chỉ: Thôn Phù Quang, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM HUY LINH

Mã số thuế: 2802971497 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huy
Địa chỉ: Thôn Nguyệt Viên 1, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐÌNH BA TH

Mã số thuế: 2802971472 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Ba
Địa chỉ: Thôn Phù Quang, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG HỮU QUYỀN

Mã số thuế: 2802971465 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Quyền
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trị 2, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐÁ MỸ NGHỆ HỒNG VÂN

Mã số thuế: 2802971627 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng
Địa chỉ: Thôn Phù Quang, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH HỒNG TRUNG

Mã số thuế: 2802971190 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Trung
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trị 1, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN TUẤN HÀ

Mã số thuế: 2802971257 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Hà
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trị 1, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH AUTO VÂN NHI

Mã số thuế: 2802971088 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Vân
Địa chỉ: Thôn Phù Quang, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HOÀNG HÀ ANH

Mã số thuế: 2802971095 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trị 2, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG NHẬT NGUYÊN

Mã số thuế: 2802944486 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Huế
Địa chỉ: Thôn Phù Quang, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KHAI KHOÁNG NGỌC LINH

Mã số thuế: 2802944408 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc
Địa chỉ: Thôn Nguyệt Viên 2, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HUY KHÁNH

Mã số thuế: 2802944221 - Đại diện pháp luật: Đinh Huy Khánh
Địa chỉ: Thôn Nguyệt Viên 1, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGUYỆT MAI

Mã số thuế: 2802944422 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Nguyệt
Địa chỉ: Thôn Phù Quang, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SINH VẬT CẢNH THIÊN HƯƠNG

Mã số thuế: 2802944454 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Thôn Phù Quang, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐÌNH NGUYÊN

Mã số thuế: 2802944165 - Đại diện pháp luật: Lưu Đình Nguyên
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trị 2, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NHÂN DUYÊN

Mã số thuế: 2802944172 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Duyên
Địa chỉ: Thôn Phù Quang, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM THUẬN PHÁT TH

Mã số thuế: 2802943299 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thuận
Địa chỉ: Thôn Phù Quang, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

DNTN DV CẦM ĐỒ MINH THẢO

Mã số thuế: 2802922965 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thảo
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trị 3, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá