Doanh nghiệp tại Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẬN TẢI MÔI TRƯỜNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG AN

Mã số thuế: 2802801953 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn An
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP QUANG LONG

Mã số thuế: 2802799510 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tụng
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỌ HÙNG

Mã số thuế: 2802799493 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thọ Hùng
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG FIXHOME

Mã số thuế: 2802752569 - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Toàn
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC RAINBOW

Mã số thuế: 2802666253 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hương
Địa chỉ: Lô 26A2, khu công nghiệp và đô thị Hoằng Long, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG ĐÌNH KHÁNH 998

Mã số thuế: 2802661777 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Khánh
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÙY DUNG

Mã số thuế: 2802661784 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dung
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV LÊ SĨ CƯỜNG

Mã số thuế: 2802661791 - Đại diện pháp luật: Lê Sĩ Cường
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LONG HUYỀN

Mã số thuế: 2802661801 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP HOÀNG HÒA

Mã số thuế: 2802661576 - Đại diện pháp luật: Võ Viết Hòa
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT QK FUTURE

Mã số thuế: 2802658100 - Đại diện pháp luật: Đào Ngọc Quý
Địa chỉ: Lô A15 - A2 Khu đô thị và Công nghiệp Hoàng Long, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VŨ DŨNG PHÁT

Mã số thuế: 2802633226 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Khu công nghiệp và Đô thị Hoàng Long, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 4.0 CƯỜNG TRANG

Mã số thuế: 2802622584 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Lô số 23, khu A10, Khu đô thị Hoàng Long, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN GUK IL VINA

Mã số thuế: 2802620481 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Tuyền
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CID

Mã số thuế: 2802578617 - Đại diện pháp luật: Lê Kim Đồng
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM XD HIẾU NGHĨA

Mã số thuế: 2802557906 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Hiếu
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÊ KIM NGỌC

Mã số thuế: 2802557864 - Đại diện pháp luật: Lê Kim Ngọc
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HỒNG NGÁT

Mã số thuế: 2802557871 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngát
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THU UYÊN

Mã số thuế: 2802557896 - Đại diện pháp luật: Võ Thu Uyên
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP NGỌC PHI

Mã số thuế: 2802557920 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nam
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TÂN PHÁT

Mã số thuế: 2802557938 - Đại diện pháp luật: Lê Trần Đính
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV VƯỜN LAN

Mã số thuế: 2802556878 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lê
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NĂM BỐN

Mã số thuế: 2802548813 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Bốn
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH HỢP

Mã số thuế: 2802547859 - Đại diện pháp luật: Lê Khắc Thanh
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG TH

Mã số thuế: 2802547658 - Đại diện pháp luật: Võ Viết Đồng
Địa chỉ: Khu A8 Lô 6.7.8.9 Khu công nghiệp Hoàng Long, thôn 1, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH HỒNG HUYỀN ANH

Mã số thuế: 2802547665 - Đại diện pháp luật: Võ Hồng Thương
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯƠNG LÚA VÀNG

Mã số thuế: 2802545322 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CƠ KHÍ MAI LINH

Mã số thuế: 2802545393 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Linh
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XD MINH PHÚ HIỀN

Mã số thuế: 2802506330 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Hiền
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DŨNG TỨ

Mã số thuế: 2802506210 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Tứ
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM PHƯƠNG HOÀI

Mã số thuế: 2802506193 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hoài
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH LÊ HỒNG MINH

Mã số thuế: 2802506228 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Minh
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP TỔNG HỢP AN KHANG

Mã số thuế: 2802496925 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: Đội 1, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CỬA TÂM THÀNH

Mã số thuế: 2802471261 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Nhàn
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DV BÌNH MINH

Mã số thuế: 2802444395 - Đại diện pháp luật: Lê Đắc Minh
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC NHẬT NAM

Mã số thuế: 2802428467 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Cương
Địa chỉ: Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV THIÊN BẢO TH

Mã số thuế: 2802426251 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Cẩm Chi
Địa chỉ: Đội 6, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG DUNG TÂN PHÁT

Mã số thuế: 2802401031 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Dung
Địa chỉ: A6 Lô 38, Khu công nghiệp và Đô thị Hoàng Long, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THỜI ĐẠI STAR

Mã số thuế: 2802399368 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Dũng
Địa chỉ: Khu Công nghiệp và Đô thị Hoàng Long, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MAI LONG 68

Mã số thuế: 2802313152 - Đại diện pháp luật: Lê Thế Thụy
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ALTO VIỆT NAM

Mã số thuế: 2802300354 - Đại diện pháp luật: Võ Tuấn Kiên
Địa chỉ: Lô 6-A7 Khu đô thị Hoàng Long, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV SX - TM VÀ DV AN LỘC

Mã số thuế: 2802282786 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kha
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XD & TM TÂN HOÀNG PHI

Mã số thuế: 2801968886 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Phi
Địa chỉ: Lô 65, Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ 4

Mã số thuế: 2801949883 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Cẩm Chi
Địa chỉ: Đội 6, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN HÀM RỒNG

Mã số thuế: 2801947766 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Nguyệt
Địa chỉ: Lô 41 - A6, khu đô thị Hoàng Long, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU PHƯƠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 2801904191 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh
Địa chỉ: Lô 234, Khu công nghiệp Hoàng Long, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH HOÀNG THÁI TX

Mã số thuế: 2801900165 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Thái
Địa chỉ: Đội 1, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY CP SULUCO 01

Mã số thuế: 0104778080 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lành
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

TRƯỜNG MẦM NON HOẰNG LONG

Mã số thuế: 2801549620 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3 xã Hoằng Long, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHẤT THỐNG

Mã số thuế: 2801528405 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Tứ
Địa chỉ: Nhà ông Lê Xuân Tứ, thôn 3, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá