Doanh nghiệp tại Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XD CÔNG TRÌNH ĐIỆN ĐỨC BẰNG TH

Mã số thuế: 2803098959 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Đức
Địa chỉ: Số nhà 700/880 Đường Cột Cờ, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM DV QUẦN ÁO THỜI TRANG LAN KHÁNH

Mã số thuế: 2803098853 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Lan
Địa chỉ: Số nhà 800/890 Đường Cột Cờ, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV NHÀ HÀNG THÚY TÀI

Mã số thuế: 2803098645 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thúy
Địa chỉ: Số nhà 810/710 Đường Cột Cờ, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM DV NÔNG SẢN SẠCH NGA HÙNG

Mã số thuế: 2803098405 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Nga
Địa chỉ: Số nhà 930/800 Đường Ngô Sỹ Liên, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TM VPP TÍNH TOÀN

Mã số thuế: 2803097715 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Tính
Địa chỉ: Số nhà 800/610 Đường Ngô Sỹ Liên, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ KANG CLINIC

Mã số thuế: 2803096863 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Thủy
Địa chỉ: Số 30 Phan Bội Châu, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TK TM GIANG TÂY

Mã số thuế: 2803096599 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Giang
Địa chỉ: Số nhà 894/802 Đường Phan Huy Ích, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BÀN HỌC DV ÁI LÂN

Mã số thuế: 2803096704 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ái
Địa chỉ: Số nhà 900/630 Đường Nguyên Hồng, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM TH CỬA THIỆP BÀI

Mã số thuế: 2803096408 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thiệp
Địa chỉ: Số nhà 633/548 Đường Phan Huy Ích, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DV CƠ KHÍ THUẬN TÀI

Mã số thuế: 2803095524 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Thuận
Địa chỉ: Số nhà 747/399 Đường Phan Huy Ích, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM DV XE MÁY SÁNG BI

Mã số thuế: 2803095813 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Sáng
Địa chỉ: Số nhà 800/637 Đường Phan Huy Ích, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XD CÔNG TRÌNH TRƯỜNG PHÚ

Mã số thuế: 2803095972 - Đại diện pháp luật: Đặng Thế Trường
Địa chỉ: Số nhà 820/77 Đường Nguyên Hồng, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TM TẠP HÓA VANG LÝ

Mã số thuế: 2803096101 - Đại diện pháp luật: Đặng Thế Vang
Địa chỉ: Số nhà 637/49 Đường Nguyên Hồng, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV NIÊN SAN

Mã số thuế: 2803093478 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Niên
Địa chỉ: Số nhà 435B, đường Nguyễn Trãi, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DV NHÀI HÀ

Mã số thuế: 2803093076 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Nhài
Địa chỉ: Số nhà 169, đường Lê Văn Hưu, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV TÝ TÚC

Mã số thuế: 2803092876 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Tý
Địa chỉ: Số nhà 224, đường Phan Bội Châu, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM TÚC NIÊN

Mã số thuế: 2803092724 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Túc
Địa chỉ: Số nhà 335B, đường Nguyễn Trãi, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV HÀ TÝ

Mã số thuế: 2803092474 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Số nhà 69, đường Lê Văn Hưu, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DV BÁ LONG

Mã số thuế: 2803092097 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Long
Địa chỉ: Số 94, đường Phan Bội Châu, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DV THỦY QUÝ

Mã số thuế: 2803092058 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thủy
Địa chỉ: Số nhà 90, đường Ngô Sĩ Liên, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV NGỌC DƯƠNG

Mã số thuế: 2803092065 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Dương
Địa chỉ: Số 224, đường Phan Bội Châu, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM HÀ LAM

Mã số thuế: 2803092072 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Số nhà 270, đường Nguyễn Trãi, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM LONG LỊCH

Mã số thuế: 2803092026 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Long
Địa chỉ: Số 102, đường Lê Văn Hư,u, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM DOÃN LỊCH

Mã số thuế: 2803091907 - Đại diện pháp luật: Lê Doãn Lịch
Địa chỉ: Số nhà 539B, đường Nguyễn Trãi, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV THẢO LAN

Mã số thuế: 2803091777 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thảo
Địa chỉ: Số nhà 93, đường Hoàng Bá Đạt, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XD TM TỔNG HỢP TUẤN BÁ

Mã số thuế: 2803091752 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Tuấn
Địa chỉ: Số nhà 880/99 Đường Lê Văn Hưu, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV CÂY CẢNH TUYÊN TÚ

Mã số thuế: 2803091551 - Đại diện pháp luật: Lê Doãn Tuyên
Địa chỉ: Số nhà 867/138 Đường Phan Huy Chú, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV ĐÁ DŨNG HÀ

Mã số thuế: 2803091576 - Đại diện pháp luật: Lê Trí Dũng
Địa chỉ: Số nhà 899/497 Đường Lê Văn Hưu, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM BÁNH LÁ THUẬT HÙNG

Mã số thuế: 2803091583 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thuật
Địa chỉ: Số nhà 767/399 Đường Phan Huy Chú, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DV TUY HẢI

Mã số thuế: 2803091488 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Tuy
Địa chỉ: Số nhà 833/621 Đường Phan Huy Chú, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV TRỊNH SAN

Mã số thuế: 2803091449 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị San
Địa chỉ: Số nhà 78, đường Ngô Sĩ Liên, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV TIẾN PHÚC

Mã số thuế: 2803091456 - Đại diện pháp luật: Lê Tiến Phúc
Địa chỉ: Số nhà 77, đường Hoàng Bá Đạt, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TH VPP TRUNG NGA

Mã số thuế: 2803091424 - Đại diện pháp luật: Bùi Quang Trung
Địa chỉ: Số nhà 947/385 Đường Phan Huy Ích, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XD NỘI THẤT ĐỒ GỖ SÁNG MINH

Mã số thuế: 2803091255 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Sáng
Địa chỉ: Số nhà 903/38 Đường Lê Văn Hưu, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DV TM THIẾT BỊ LANH THÁI

Mã số thuế: 2803091329 - Đại diện pháp luật: Lê Cao Lanh
Địa chỉ: Số nhà 990/638 Đường Lê Văn Hưu, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV THÀNH NIÊN

Mã số thuế: 2803091382 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Niên
Địa chỉ: Số nhà 103, đường Lê Văn Hưu, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM DUC THI

Mã số thuế: 2803091350 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Thi
Địa chỉ: Số nhà 68, đường Lê Văn Hưu, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KD THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM QUANG TÚ

Mã số thuế: 2803091262 - Đại diện pháp luật: Lê Danh Quang
Địa chỉ: Số nhà 839/639 Đường Phan Huy Chú, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TK XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUANG BÌNH

Mã số thuế: 2803091216 - Đại diện pháp luật: Lê Danh Quang
Địa chỉ: Số nhà 989/7 Đường Lê Văn Hưu, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM ĐỨC TÚC

Mã số thuế: 2803091174 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Túc
Địa chỉ: Số nhà 219, đường Nguyễn Trãi, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM KHẮC THIỆN

Mã số thuế: 2803091128 - Đại diện pháp luật: Doãn Khắc Thiện
Địa chỉ: Số nhà 98, đường Nguyên Hồng, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM THỌ NAM

Mã số thuế: 2803091135 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thọ
Địa chỉ: Số nhà 72, đường Hoàng Bá Đạt, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM VĂN HÒA

Mã số thuế: 2803091079 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hòa
Địa chỉ: Số nhà 07, đường Hoàng Bá Đạt, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM VĂN HUY

Mã số thuế: 2803091086 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Huy
Địa chỉ: Số nhà 57, đường Hoàng Bá Đạt, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV DUYÊN NAM

Mã số thuế: 2803091103 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Duyên
Địa chỉ: Số nhà, 103 đường Lê Văn Hưu, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM DANH TÝ

Mã số thuế: 2803091110 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Tý
Địa chỉ: Số 104, đường Phan Bội Châu, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XD SEN VÀNG

Mã số thuế: 2803088301 - Đại diện pháp luật: Trình Minh Khâm
Địa chỉ: Số 84 đường Phan Bội Châu, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GOLD FOOD THANH HÓA

Mã số thuế: 2803086551 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết
Địa chỉ: Số 270 Nguyễn Trãi, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH POVI VINA

Mã số thuế: 2803085491 - Đại diện pháp luật: Mai Xuân Hà
Địa chỉ: Số nhà 93 đường Lê Văn Hưu, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TM VÀ DV TÂN PHÁT

Mã số thuế: 2803085371 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Hải
Địa chỉ: Số nhà 39 Hoàng Bật Đạt, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá