Doanh nghiệp tại Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI LÝ BÌNH

Mã số thuế: 2803094714 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Lý
Địa chỉ: Nhà bà Lê Thị Lý, thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM HẰNG NGA

Mã số thuế: 2803094376 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Nga
Địa chỉ: Nhà bà Lê Thị Nga, thôn Văn Vật, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP TÁM THƠM

Mã số thuế: 2803090082 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tám
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Tám, thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MAI LOAN

Mã số thuế: 2803089792 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Loan
Địa chỉ: Nhà ông Mai Văn Loan, thôn Văn Vật, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM ĐÌNH NAM

Mã số thuế: 2803089880 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Nam
Địa chỉ: Nhà ông Lê Đình Nam, thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TM MINH HIẾU

Mã số thuế: 2803089263 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Hiếu
Địa chỉ: Nhà ông Lê Minh Hiếu, thôn Văn Vật, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ VẬT TƯ HOÀNG PHÁT THANH HÓA

Mã số thuế: 2803077719 - Đại diện pháp luật: Lâm Ngọc Lương
Địa chỉ: Tại nhà Ông: Lâm Ngọc Lương, Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY THANH HÓA

Mã số thuế: 2803058378 - Đại diện pháp luật: PHÙNG THỊ THỦY
Địa chỉ: thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KIM ANH TH

Mã số thuế: 2803044872 - Đại diện pháp luật: LÊ THỊ KIM
Địa chỉ: Thôn Văn Vật, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM ANH QUÂN

Mã số thuế: 2803045001 - Đại diện pháp luật: LÊ DUY DŨNG
Địa chỉ: Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH PHÚC LỘC THANH HÓA

Mã số thuế: 2803045026 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ THỦY
Địa chỉ: Thôn Văn Vật, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM CHUNG TUYẾN

Mã số thuế: 2803044819 - Đại diện pháp luật: HOÀNG NGỌC CHUNG
Địa chỉ: Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM DƯƠNG MINH

Mã số thuế: 2803044840 - Đại diện pháp luật: BÙI SỸ DƯƠNG
Địa chỉ: Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI BÌNH ANH

Mã số thuế: 2803043967 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Hòa
Địa chỉ: Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ AN TOÀN PCCC VIỆT NAM

Mã số thuế: 2803036913 - Đại diện pháp luật: Tạ Văn Cường
Địa chỉ: Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DINH HUỆ

Mã số thuế: 2803029320 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Dinh
Địa chỉ: Thôn Văn Vật, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM HÙNG SƠN

Mã số thuế: 2803029497 - Đại diện pháp luật: Mai Hùng Sơn
Địa chỉ: Thôn Văn Vật, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XD VÀ TM VĂN HUÂN

Mã số thuế: 2803029049 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Huân
Địa chỉ: Thôn Văn Vật, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM HUỆ TRANG

Mã số thuế: 2803029063 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Huệ
Địa chỉ: Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG PHONG SƠN

Mã số thuế: 2803021748 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Huynh
Địa chỉ: Thôn Đồng Cao, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NAM PHONG

Mã số thuế: 2803012581 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Tùng
Địa chỉ: Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN COCO GIANG

Mã số thuế: 2803007528 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhung
Địa chỉ: Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÍ ĐẠI

Mã số thuế: 2802992384 - Đại diện pháp luật: Bùi Trí Đại
Địa chỉ: Thôn Tam Thọ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM NGUYỄN NHÌ

Mã số thuế: 2802992401 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Nhì
Địa chỉ: Thôn Tam Thọ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV THANH TÙNG TH

Mã số thuế: 2802992271 - Đại diện pháp luật: Vũ Thanh Tùng
Địa chỉ: Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM BẢO ĐẠI

Mã số thuế: 2802982869 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP HÙNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 2802982812 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thọ Hùng
Địa chỉ: Thôn Đồng Cao, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM VÀ XÂY DỰNG THẮNG BÌNH

Mã số thuế: 2802982160 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bình
Địa chỉ: Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XD VÀ TM TRẦN VINH

Mã số thuế: 2802982636 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Vinh
Địa chỉ: Thôn Đồng Cao, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM & XD CHUNG ANH

Mã số thuế: 2802982594 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Chung
Địa chỉ: Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG THANH HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 2802972211 - Đại diện pháp luật: Hà Sỹ Toàn
Địa chỉ: Khu Dân Cư Đồng Sâm Thôn Đa Sĩ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY T36

Mã số thuế: 2802938972 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tùng
Địa chỉ: Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HOÀNG AN PHÁT

Mã số thuế: 2802931536 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Tiến
Địa chỉ: Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KHÔI ANH

Mã số thuế: 2802928188 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Vân Anh
Địa chỉ: Thôn Văn Vật, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DV THƯƠNG MẠI TÙNG ANH

Mã số thuế: 2802892090 - Đại diện pháp luật: NGÔ XUÂN TÙNG
Địa chỉ: Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SX & TM NAM YÊN

Mã số thuế: 2802891788 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ YÊN
Địa chỉ: Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG HÀ

Mã số thuế: 2802891763 - Đại diện pháp luật: LÊ ĐÌNH HÀ
Địa chỉ: Thôn Đồng Cao, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HOÀNG VINH

Mã số thuế: 2802891812 - Đại diện pháp luật: HOÀNG NGỌC VINH
Địa chỉ: Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XDTM & DỊCH VỤ VẬN TẢI TUẤN ANH

Mã số thuế: 2802891770 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỌ BA
Địa chỉ: Thôn Đồng Cao, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI THỊNH ĐẠT

Mã số thuế: 2802873517 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Thịnh
Địa chỉ: Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CÔNG THANH

Mã số thuế: 2802870040 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Công
Địa chỉ: Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI HUY HÙNG

Mã số thuế: 2802870033 - Đại diện pháp luật: Lê Huy Hùng
Địa chỉ: Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN ANH TÙNG TH

Mã số thuế: 2802870058 - Đại diện pháp luật: Khương Anh Tùng
Địa chỉ: Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÌNH GIANG

Mã số thuế: 2802870065 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tình
Địa chỉ: Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH HS FASHION CORPORATION (VIETNAM) LTD

Mã số thuế: 2802847926 - Đại diện pháp luật: Li Minli
Địa chỉ: Lô 11 – 17, KCN Đông Vinh, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM CỔ TAM THỌ

Mã số thuế: 2802832045 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn 1, Làng Tam Thọ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỨC THẮM

Mã số thuế: 2802830136 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thắm
Địa chỉ: Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH TUYẾT

Mã số thuế: 2802806380 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Tuyết
Địa chỉ: Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI LỰC GIA HUY

Mã số thuế: 2802806408 - Đại diện pháp luật: Lê Khắc Lực
Địa chỉ: Thôn Văn Vật, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG QUANG HỢP

Mã số thuế: 2802806285 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Hợp
Địa chỉ: Thôn Văn Vật, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá