Doanh nghiệp tại Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KIM ANH TH

Mã số thuế: 2803044872 - Đại diện pháp luật: LÊ THỊ KIM
Địa chỉ: Thôn Văn Vật, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM ANH QUÂN

Mã số thuế: 2803045001 - Đại diện pháp luật: LÊ DUY DŨNG
Địa chỉ: Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH PHÚC LỘC THANH HÓA

Mã số thuế: 2803045026 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ THỦY
Địa chỉ: Thôn Văn Vật, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM CHUNG TUYẾN

Mã số thuế: 2803044819 - Đại diện pháp luật: HOÀNG NGỌC CHUNG
Địa chỉ: Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM DƯƠNG MINH

Mã số thuế: 2803044840 - Đại diện pháp luật: BÙI SỸ DƯƠNG
Địa chỉ: Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI BÌNH ANH

Mã số thuế: 2803043967 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Hòa
Địa chỉ: Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ AN TOÀN PCCC VIỆT NAM

Mã số thuế: 2803036913 - Đại diện pháp luật: Tạ Văn Cường
Địa chỉ: Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DINH HUỆ

Mã số thuế: 2803029320 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Dinh
Địa chỉ: Thôn Văn Vật, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM HÙNG SƠN

Mã số thuế: 2803029497 - Đại diện pháp luật: Mai Hùng Sơn
Địa chỉ: Thôn Văn Vật, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XD VÀ TM VĂN HUÂN

Mã số thuế: 2803029049 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Huân
Địa chỉ: Thôn Văn Vật, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM HUỆ TRANG

Mã số thuế: 2803029063 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Huệ
Địa chỉ: Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG PHONG SƠN

Mã số thuế: 2803021748 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Huynh
Địa chỉ: Thôn Đồng Cao, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NAM PHONG

Mã số thuế: 2803012581 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Tùng
Địa chỉ: Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN COCO GIANG

Mã số thuế: 2803007528 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhung
Địa chỉ: Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÍ ĐẠI

Mã số thuế: 2802992384 - Đại diện pháp luật: Bùi Trí Đại
Địa chỉ: Thôn Tam Thọ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM NGUYỄN NHÌ

Mã số thuế: 2802992401 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Nhì
Địa chỉ: Thôn Tam Thọ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV THANH TÙNG TH

Mã số thuế: 2802992271 - Đại diện pháp luật: Vũ Thanh Tùng
Địa chỉ: Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM BẢO ĐẠI

Mã số thuế: 2802982869 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP HÙNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 2802982812 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thọ Hùng
Địa chỉ: Thôn Đồng Cao, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM VÀ XÂY DỰNG THẮNG BÌNH

Mã số thuế: 2802982160 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bình
Địa chỉ: Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XD VÀ TM TRẦN VINH

Mã số thuế: 2802982636 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Vinh
Địa chỉ: Thôn Đồng Cao, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM & XD CHUNG ANH

Mã số thuế: 2802982594 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Chung
Địa chỉ: Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG THANH HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 2802972211 - Đại diện pháp luật: Hà Sỹ Toàn
Địa chỉ: Khu Dân Cư Đồng Sâm Thôn Đa Sĩ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY T36

Mã số thuế: 2802938972 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tùng
Địa chỉ: Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HOÀNG AN PHÁT

Mã số thuế: 2802931536 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Tiến
Địa chỉ: Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KHÔI ANH

Mã số thuế: 2802928188 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Vân Anh
Địa chỉ: Thôn Văn Vật, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DV THƯƠNG MẠI TÙNG ANH

Mã số thuế: 2802892090 - Đại diện pháp luật: NGÔ XUÂN TÙNG
Địa chỉ: Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SX & TM NAM YÊN

Mã số thuế: 2802891788 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ YÊN
Địa chỉ: Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG HÀ

Mã số thuế: 2802891763 - Đại diện pháp luật: LÊ ĐÌNH HÀ
Địa chỉ: Thôn Đồng Cao, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HOÀNG VINH

Mã số thuế: 2802891812 - Đại diện pháp luật: HOÀNG NGỌC VINH
Địa chỉ: Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XDTM & DỊCH VỤ VẬN TẢI TUẤN ANH

Mã số thuế: 2802891770 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỌ BA
Địa chỉ: Thôn Đồng Cao, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI THỊNH ĐẠT

Mã số thuế: 2802873517 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Thịnh
Địa chỉ: Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CÔNG THANH

Mã số thuế: 2802870040 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Công
Địa chỉ: Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI HUY HÙNG

Mã số thuế: 2802870033 - Đại diện pháp luật: Lê Huy Hùng
Địa chỉ: Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN ANH TÙNG TH

Mã số thuế: 2802870058 - Đại diện pháp luật: Khương Anh Tùng
Địa chỉ: Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÌNH GIANG

Mã số thuế: 2802870065 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tình
Địa chỉ: Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH HS FASHION CORPORATION (VIETNAM) LTD

Mã số thuế: 2802847926 - Đại diện pháp luật: Li Minli
Địa chỉ: Lô 11 – 17, KCN Đông Vinh, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM CỔ TAM THỌ

Mã số thuế: 2802832045 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn 1, Làng Tam Thọ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỨC THẮM

Mã số thuế: 2802830136 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thắm
Địa chỉ: Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH TUYẾT

Mã số thuế: 2802806380 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Tuyết
Địa chỉ: Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI LỰC GIA HUY

Mã số thuế: 2802806408 - Đại diện pháp luật: Lê Khắc Lực
Địa chỉ: Thôn Văn Vật, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG QUANG HỢP

Mã số thuế: 2802806285 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Hợp
Địa chỉ: Thôn Văn Vật, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CẢNH NGHĨA

Mã số thuế: 2802806278 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Tam Thọ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DUNG YÊN

Mã số thuế: 2802806239 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dung
Địa chỉ: Thôn Văn Vật, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NỘI THẤT ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 2802794939 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tú
Địa chỉ: Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO VINH QUANG

Mã số thuế: 2802745882 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Bàng
Địa chỉ: Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MAY THỜI TRANG FASHION STORY

Mã số thuế: 2802640008 - Đại diện pháp luật: Lường Hữu Tài
Địa chỉ: Khu Công nghiệp, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HIỆP NHÀN

Mã số thuế: 2802622249 - Đại diện pháp luật: Đàm Thị Hiệp
Địa chỉ: Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH FASHION STORY

Mã số thuế: 2802621830 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Đại
Địa chỉ: Lô 11-17, KCN Đông Vinh, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY CP GỐM TAM THỌ

Mã số thuế: 2802579956 - Đại diện pháp luật: Đào Quyết Chiến
Địa chỉ: Thôn Văn Vật, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá